Revista Universul Juridic

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Opoziţia împotriva hotărârii asociaţilor privitoare la transmiterea de părţi sociale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestaţie în anulare întemeiată pe dispoziţiile art. 386 lit. a) C. proc. pen. Decizie prin care s-a respins recursul împotriva încheierii de menţinere a arestării preventive. Termenul de introducere a contestaţiei în anulare

 • Promotia 2001

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Lipsa minutei. Decizie pronunţată în apel. Casare cu trimitere

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în anularea hotărârii arbitrale. Invocarea excepţiei de nelegalitate a unui act administrativ unilateral. Consecinţe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Domiciliul procesual ales. Schimbarea domiciliului în timpul procesului. Necomunicarea acestei schimbări instanţei de judecată şi părţii adverse. Efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Funcţionar public. Încetare de drept a raportului de serviciu. Lipsa opţiunii între menţinerea în plată a pensiei şi continuarea raportului de serviciu în cazul cumulului acestora conform art. 17-22 din Legea nr. 329/2009

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Mandat cu dublă reprezentare. Dol prin reticenţă săvârşit de către mandatar în executarea mandatului. Acţiune în rezilierea actului încheiat de mandatar. Condiţii şi efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Suspendarea judecăţii. Condiţii. Culpa părţii reclamante

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în constatarea nevalabilității titlului statului și în revendicarea bunului imobil înstrăinat în temeiul Legii nr. 112/1995. Respingere

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice