Revista Universul Juridic

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Majorarea capitalului social. Conversia datoriilor societăţii în acţiuni. Drept de preferinţă. Inaplicabilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Înţelesul sintagmei „măsuri reparatorii prin echivalent”

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în constatarea nulităţii absolute a contractului de privatizare întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 10/2001. Caracterizarea unui litigiu ca fiind de natură civilă sau comercială

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Nerespectarea termenului de executare a unei hotărâri pronunţate de instanţa de contencios administrativ. Sancţiune. Judecarea cauzei în şedinţă publică. Consecinţe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de înscriere în fals. Verificarea de scripte. Suspendarea cauzei în temeiul art. 183 C. proc. civ.

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Nelegalitatea clauzei arbitrale inserate în contractul de achiziţie publică. Competenţă

 • Ziua Justitiei

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Competenţă teritorială. Condiţii pentru existenţa conflictului negativ de competenţă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Termenul de prescripţie prevăzut de articolul 139 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. Momentul de la care începe să curgă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Procedura insolvenţei. Executarea sentinţei privind atragerea răspunderii fostului administrator al debitorului, conform art. 138 din legea nr. 85/2006

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice