Cuvinte-cheie "Imobile preluate in mod abuziv"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil preluat de statul sovietic ca activ german cu titlu de despăgubire de război în baza hotărârilor Convenţiei de la Potsdam și intrat ulterior în patrimoniul Statului Român, în baza unui titlu valabil, prin cumpărare. Inaplicabilitatea dispozițiilor Legii nr. 10/2001

 • Măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Decizie emisă de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor. Actualizarea tranşelor de despăgubiri. Daune moratorii. Indice de inflaţie. Calitate procesuală pasivă. Drept de creanţă. Prejudiciu. Admisibilitatea recursului

 • Cerere privind constatarea nulității absolute a contractului de vânzare cumpărare încheiat între părți și restabilirea situaţiei anterioare de carte funciară. Eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate

 • Contract de vânzare-cumpărare încheiat cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 112/1995. Redobândirea imobilului de către fostul proprietar în urma admiterii acţiunii în revendicare. Dreptul cumpărătorului evins la restituirea valorii de circulaţie a bunului pierdut

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil preluat abuziv de stat. Hotărâre judecătorească de restituire în natură pronunţată anterior intrării în vigoare a Legii nr. 10/2001 în contradictoriu cu C.G.M.B. Înstrăinarea bunului către un terţ. Nesoluţionarea notificării formulate în temeiul legii speciale. Acţiune în revendicare. Criterii de analiză a titlurilor de proprietate înfăţişate. Existenţa unui „bun actual” în patrimoniul părţii reclamante

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Dispoziție de restituire în natură emisă în temeiul Legii nr. 10/2001. Contract de vânzare-cumpărare. Înstrăinări succesive. Nulitatea actelor subsecvente. Garanția pentru evicțiune. Restituirea prețului. Rezoluțiune. Cerere de chemare în garanție. Prescripția dreptului material la acțiune. Autoritate de lucru judecat a hotărârii penale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil restituit în natură în temeiul Legii nr. 10/2001. Nerespectarea obligației de întocmire a procesului-verbal de predare a bunului. Faptă ilicită. Prejudiciu. Contravaloarea lipsei de folosință

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Dispoziţie de restituire în natură a unui imobil – monument istoric emisă în temeiul Legii nr. 10/2001. Acţiune în constatarea nulităţii absolute a actului emis de entitatea notificată

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Procedura de restituire a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice