Cuvinte-cheie "Imobile preluate in mod abuziv"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Convenţie asupra drepturilor rezultate din aplicarea Legii nr. 10/2001, afectată de condiţia suspensivă a obţinerii lor. Incidenţa Decretului nr. 167/1958

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Notificare formulată în temeiul Legii nr. 10/2001. Includerea bunului în domeniul public al statului. Contestație împotriva dispoziției de respingere a notificării. Restituirea imobilului prin hotărâre judecătorească. Acțiune în revendicare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil preluat abuziv de stat. Notificare formulată în temeiul Legii nr. 10/2001. Includerea bunului în domeniul public al statului. Contestație împotriva dispoziției de respingere a notificării. Restituirea imobilului prin hotărâre judecătorească. Acțiune în revendicare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de vânzare-cumpărare încheiat cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 112/1995. Redobândirea imobilului de către fostul proprietar în urma admiterii acţiunii în revendicare. Dreptul cumpărătorului evins la restituirea valorii de circulaţie a bunului pierdut

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Valorificarea punctelor obţinute în baza Legii nr. 165/2013, prin acordare de numerar. Acordarea dobânzilor legale ca urmare a plăţii eşalonate şi cu întârziere a sumelor cuvenite

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Conflict negativ de competenţă. Acţiune privind constatarea nulităţii dispoziţiei emisă conform Legii nr. 10/2001, formulată de un terţ. Competenţa instanţei de drept comun

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acordarea de măsuri reparatorii sub forma compensării cu alte imobile acordate în echivalent. Aplicarea art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 modificată. Incidenţa Deciziei nr. 12/2018 – R.I.L. Greşita reţinere de instanţa de fond a calităţii de unitate deţinătoare a unui lăcaş de cult

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 165/2013. Obligaţia ANRP de emitere a titlului de plată doar subsecvent emiterii de către CNCI a titlului de despăgubire

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în revendicarea unui imobil preluat de stat. Suspendarea cauzei până la soluționarea notificării formulată în baza Legii nr. 10/2001. Acordarea măsurilor reparatorii prin echivalent. Respingerea acțiunii întemeiate pe dispozițiile dreptului comun

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Măsuri compensatorii pentru imobilele care nu pot fi restituite în natură. Calcul. Aplicarea sau nu a valorii minime pentru zona sau categoria de imobil prevăzută de grila notarială

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice