Cuvinte-cheie "Imobile preluate in mod abuziv"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Teren restituit în natură în temeiul Legii nr. 10/2001. Invocarea accesiunii imobiliare asupra construcției edificate anterior restituirii terenului. Opunerea de către proprietarul clădirii a dreptului de superficie

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în anulare. Notiunea de dosar aprobat în contextul art. 41 alin. (1) din Legea nr. 165/2013

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Măsuri pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Măsuri reparatorii la Legea nr. 10/2001, prin echivalent. Solicitarea despăgubirilor prin compensare cu alt imobil. Reaua credinţă şi abuzul de drept

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestație formulată în temeiul Legii nr. 10/2001. Înstrăinarea drepturilor succesorale anterior intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013. Norme de imediată aplicare litigiului pendinte. Stabilirea măsurilor reparatorii sub forma compensării prin puncte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Dispoziţie emisă în baza Legii nr. 10/2001. Repunerea în termenul de contestare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestaţie împotriva dispoziţiei emise de primar în baza Legii nr. 10/2001. Imobil ce are altă destinaţie decât de locuinţă. Despăgubiri reprezentând contravaloarea investiţiilor. Termen de prescripţie şi temei legal

 • Aprobarea O.U.G. nr. 21/2015 pentru modificarea şi completarea Legii privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România ș.a. – promulgată

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil restituit în temeiul Legii nr. 10/2001 în cadrul procedurii judiciare. Momentul de la care deținătorul imobilului notificat devine de rea-credință. Restituirea fructelor civile

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil preluat abuziv de stat. Acțiune în revendicare întemeiată pe dreptul comun formulată după apariția legii speciale de reparație. Inexistența unui ”bun” în patrimoniul titularului acțiunii. Invocarea dispozițiilor art. 17 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Inaplicabilitatea normei de drept unional

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice