Cuvinte-cheie "Imobile preluate in mod abuziv"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acordarea măsurilor reparatorii în condițiile art. 31 alin. (4) din Legea nr. 10/ 2001. Noțiunea de ”ultim bilanț contabil”

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Hotărâre pronunțată de către instanța de fond în soluționarea unei cereri în temeiul Legii nr. 165/2013. Cale de atac

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Calea de atac ce poate fi exercitată împotriva unei hotărâri pronunțate de către instanța de fond în soluționarea unei cereri în temeiul Legii nr. 165/2013

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în revendicare. Temei de drept

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în revendicare a unui imobil preluat abuziv de stat. Autoritate de lucru judecat. Identitate de părți, cauză și obiect

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestație formulată în temeiul Legii nr. 10/2001 împotriva dispoziției prin care a fost respinsă notificarea de restituirea în natură a terenului. Căi de atac

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil restituit fostului proprietar. Acțiune în restituirea contravalorii îmbunătățirilor formulată de cumpărătorul evins. Calitate procesuală pasivă. Modificări legislative intervenite pe parcursul soluționării litigiului. Aplicarea dispozițiilor legii speciale de la momentul introducerii cererii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil restituit fostului proprietar. Acțiune în restituirea contravalorii îmbunătățirilor formulată de cumpărătorul evins. Calitate procesuală pasivă. Modificări legislative intervenite pe parcursul soluționării litigiului. Aplicarea dispozițiilor legii speciale de la momentul introducerii cererii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Notificare formulată în temeiul Legii nr. 10/2001. Contestație împotriva deciziei de respingere a cererii de restituire în natură a imobilului. Dovada calității de persoană îndreptățită. Cerințele impuse de lege

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Neexecutarea obligației de predare a terenului restituit în natură prin dispoziție emisă în temeiul Legii nr. 10/2001. Edificarea unei construcții de interes public ulterior emiterii deciziei de către unitatea deținătoare. Cerere de acordare a unui imobil în compensație

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice