Cuvinte-cheie "cai extraordinare de atac"

 • Stabilirea încadrării juridice a faptei. Operaţiune care intră în atributul exclusiv al instanţei învestite cu judecarea cauzei. Evaluarea legalității pedepsei aplicate

 • Constituirea unui grup infracțional organizat. Critici vizând neîntrunirea condiţiilor de tipicitate obiectivă. Recursuri respinse ca nefondate

 • Analiza recursului sub aspectul posibilităţii de încadrare a criticilor formulate în cazurile de nelegalitate

 • Urmărirea remedierii unei greşite aprecieri a stării de fapt de către instanţa de apel, respectiv a unei greşite interpretări a probelor administrate. Respingerea recursului în casație ca fiind nefondat

 • Încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului pentru comiterea infracţiunii de trafic de influenţă, ca efect al intervenirii prescripţiei răspunderii penale. Dispunerea anulării mandatului de executare a pedepsei închisorii

 • Critici privind neîndeplinirea elementelor constitutive ale infracţiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete. Respingerea recursului în casație ca fiind nefondat

 • Solicitare privind desfiinţarea actelor de executare efectuate în baza deciziei recurate, cu consecinţa întoarcerii executării silite. Admiterea cererii şi completarea dispozitivului deciziei pronunţate în recurs. Respingerea cererii de întoarcere a executării silite

 • Solicitare privind reanalizarea situaţiei de fapt şi reevaluarea materialului probator, cu consecinţa stabilirii unei situaţii de fapt contrare celei avute în vedere de instanţa de apel şi care să conducă la o soluţie favorabilă. Respingerea recursului ca fiind nefondat

 • Cerere de chemare în judecată privind recunoaşterea stării de discriminare în care se află reclamantul din punct de vedere salarial, uniformizarea modului de calcul al salariilor și repararea prejudiciului produs prin acţiunea pârâţilor, până la data încetării stării de discriminare

 • Analiza recursului sub aspectul posibilităţii de încadrare a criticilor formulate în cazurile de nelegalitate limitativ prevăzute de lege. Sancțiunea nulității recursului

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice