Cuvinte-cheie "Teren"

 • Solicitare în vederea constatării dreptului de proprietate asupra imobilului teren prin efectul uzucapiunii de 30 de ani. Constatarea nulității recursului declarat

 • Exproprierea bunului în raport de justificarea cauzei de utilitate publică. Imposibilitatea admiterii acțiunii în revendicare atât timp cât nu se probează în niciun mod lipsa de valabilitate a titlului de preluare a proprietăţii şi nu se probează existenţa unei preluări abuzive a bunului imobil

 • Critici în ceea ce priveşte soluţia asupra cererii de constatare a caracterului simulat al contractului. Trimiterea cauzei spre rejudecare

 • Cerere având ca obiect obligarea pârâtei la încheierea protocolului de predare-preluare a suprafeţei de teren aflat în domeniul public al statului. Determinarea instanţei de contencios administrativ competente să soluţioneze litigiul

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Uzucapiune de scurtă durată. Proces-verbal de adjudecare a unor terenuri la licitație publică. Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare. Inexistența justului titlu

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Teren vândut în baza unui titlu constatat nul. Acțiune în restituirea prețului. Prescripția dreptului material la acțiune

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Partaj. Persoană impozabilă în scop de TVA. Tranzacție imobiliară. Activitate economică sau exercitara unei operațiuni de dispoziție din patrimoniul personal

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Partaj. Persoană impozabilă în scop de TVA. Tranzacție imobiliară. Activitate economică sau exercitara unei operațiuni de dispoziție din patrimoniul personal

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Modificarea unor suprafețe de teren, situate în extravilanul localității, înscrise în cartea funciară, peste cota de 5% reglementată de art. 108 din Ordinul nr. 700/2014. Respingerea cererii în lipsa unor motive temeinice în acest sens

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Decizie de impunere. TVA. Suspendarea actului. Caz bine justificat

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice