Cuvinte-cheie "Taxa judiciară de timbru"

 • Prerogativele instanţei referitoare la stabilirea corectă a calificării juridice. Semnificaţia principiului iura novit curia

 • Taxa judiciară de timbru în cazul acţiunilor civile referitoare la stabilirea şi acordarea daunelor morale

 • Considerații privind regimul juridic aplicabil cererii de apel potrivit noului cod de procedură civilă

 • Respingerea cererii de reexaminare a taxei judiciare de timbru. Încercarea de a repune în discuţie cuantumul taxei prin cererea de recurs

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contravaloarea lipsei de folosință a unui imobil preluat abuziv de stat solicitată pentru perioada cuprinsă între momentul preluării și momentul restituirii în natură. Acțiune suspusă timbrajului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Modul de calcul al taxei judiciare de timbru. Micşorarea valorii pretenţiilor formulate în acţiune sau în cerere, după înregistrarea acesteia. Perceperea taxei judiciare de timbru la valoarea iniţială, fără a se ţine seama de reducerea ulterioară

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de reducere și eșalonare a plății taxei de timbru. Obligația instanței de a se pronunța asupra cererii printr-o încheiere motivată

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în revendicare întemeiată pe dreptul comun. Obligarea la plata taxei de timbru la valoare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de reexaminare a acordării ajutorului public judiciar. Admiterea cererii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Neîndeplinirea obligaţiei de plată a taxei de timbru. Invocarea forţei majore. Condiţii

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice