Bogdan Ionescu

Bogdan Ionescu

Este avocat, Baroul Arad, din 1 februarie 2007. Este arbitru în cadrul Curţii de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Arad și în cadrul Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germană.

BOGDAN IONESCU - activitate publicistică

I. ARTICOLE:

Păstrarea numelui purtat în timpul căsătoriei după desfacerea acesteia prin divorţ - cu propunere de lege ferenda – publicat în revista „Curierul judiciar” nr. 2/2008.
Noțiunea de cauză în lumina dispozițiilor art. 1201 C. civ. – publicat în revista „Curierul Judiciar” nr. 9/2008.
Considerații teoretice și practice asupra error in personam – în „Revista Română de Drept Privat” nr. 1/2008.
Considerente teoretice şi practice asupra reconstituirii testamentului pierdut – în „Revista Română de Drept Privat” nr. 4/2008.
Eroarea-viciu de consimțământ în lumina dispozițiilor noului Cod Civil – în „Revista Română de Drept Privat” nr. 5/2008.
Garanția contra evicțiunii în ipoteza vânzării fondului de comerț – în „Revista de Drept Comercial” nr. 10/2008.
Considerente asupra contestației în anulare și alte incursiuni procesuale (în colaborare cu Dr. Marius Neculcea) – în revista „Pro Lege” nr. 2/2008.
Considerații asupra clauzei star del credere în cadrul contractului de comision – în „Revista de Drept Comercial” nr. 4/2009.
Considerații asupra condiției complicității terțului la frauda debitorului în acțiunea pauliană – în „Revista de Drept Comercial” nr. 6/2009.
Scurte considerații asupra primei zi de infățișare - în revista „Curierul Judiciar” nr. 7/2009.
Considerații asupra noțiunii de urgență în materia ordonanței președințiale – „Revista Română de Drept Privat” nr. 4/2009.
Considerente asupra drepturilor părintelui căruia nu i s-a încredințat copilul – în revista „Curierul Judiciar” nr.2/2010.
Considerații teoretice și practice asupra animus novandi – în „Revista de Drept Comercial” nr. 7-8/2010.
Inflexiuni asupra principiului in dubio pro reo (în colaborare cu Dr. Marius Neculcea) – în revista „Dreptul” nr. 11/2010.
Doctrina „Acte Clair” – Între Morgană, Labirintul Dedalic și un Titanic Juridic – în „Revista de Drept Comercial” nr. 10/2012.

Rubrică permanentă în cadrul revistei ”Curierul Judiciar”, intitulată „Jurisprudența străină – reper fundamental al Noului Cod civil român” , cu următoarele articole (constând în jurisprudență străină comentată):
În nr. 7/2012: Impreviziune. Condiţii. Onerozitate excesivă. Curtea de Casaţie Italiană, Secţia a III-a civilă, hotărârea din 19 octombrie 2006.
În nr. 8/2012: Acţiune pauliană. Condiţiile pretinse creanţei creditorului. Cour du Québec, Hotărârea din 6 martie 2009. Cauza Poirier c. Parent.
În nr. 10/2012: Contract. Clauza externă. Noţiune. Curtea Suprema a Canadei, hotărârea din 13 iulie 2007, Cauza Dell Computer Corporation c. Union des Consommateurs.
În nr. 11/2012: Forţă majoră. Noţiune. Condiţii. Curtea din Québec, Hotărârea din 4 iunie 2003, Cauza Vézina c. Crépeau.
În nr. 12/2012: Ruperea logodnei. Responsabilitate. Condiţii, Curtea de Casaţie franceză, Camera a II-a civilă, Hotărârea din 18 ianuarie 1973.
În nr. 1/2013: Funeralii. Modalităţi. Voinţa defunctului. Curtea de Apel din Reims, Camera civilă, Hotărârea din 1 februarie 2001.
În nr. 2/2013: Promisiune publică de recompensă. Natură juridică. Condiţii. Curtea din Québec, Hotărârea din 5 octombrie 2005, Cauza Létourneau c. Vidéotron Ltée.
În nr. 3/2013: Determinarea preţului între profesionişti Tribunalul Cantonal Valais, Hotărârea din 27 aprilie 2007, Cazul Oven.
În nr. 4/2013: Îmbogăţire fără justă cauză. Condiţii. Situaţia concubinilor. Curtea de Apel din Québec, Hotărârea din 15 februarie 2002. Cauza Lussier c. Pigeon.
În nr. 5/2013: Anunţ privitor la răspundere. Efecte faţă de terţi, Curtea din Québec, Hotărârea din 14 decembrie 2009, Cauza Bélanger Calderoni c. Immeubles Benoît Simard inc.

Exercitarea autorității părintești de către un singur părinte. O perspectivă practică - în „Revista Română de Drept Privat” nr. 3/2018.
Câteva considerații de ordin practic asupra dispozițiilor articolului 485 din Codul civil - în „Revista de Dreptul Familiei” nr. 1-2/2019.
Scurte considerații practice asupra aplicării dispozițiilor articolului 1.002 alineatul (3) din Codul de procedură civilă în materie de minori și familie - în „Revista de Dreptul Familiei” nr. 1/2020.
Prejudiciul moral al persoanelor juridice. Între mit și realitate - „Revista Română de Drept Privat” nr. 2/2020.
Daunele morale - o perspectivă spiritualistă a dreptului? - în „Revista Română de Drept Privat” nr. 3/2020.


II. LUCRĂRI:

Lucrarea „Nestemate de Jurisprudență” , apărută în cadrul colecției ”Cultura Juridică” – bibliotecă inițiată și coordonată de Mircea Dan Bob – Ed. Universul Juridic, București, 2011.
Lucrarea „Exercitarea autorității părintești după divorț” , în cadrul colecției „Noul Cod Civil” – colecție inițiată și coordonată de către subsemnatul – Ed. Universul Juridic, București, 2012.
Lucrarea „Acţiunea pauliană", în cadrul colecţiei "Noul Cod Civil" - colecţie iniţiată şi coordonată de către subsemnatul – Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012.
Lucrarea „Dreptul la propria imagine. O perspectivă practică", în cadrul colecţiei "Noul Cod Civil" - colecţie iniţiată şi coordonată de către subsemnatul- Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013.
Lucrarea „Mărturisirea și interogatoriul în procesul civil”, Ed. Universul Juridic, 2016.
Lucrarea „Arbitrajul. Repere esențiale. Practică arbitrală comentată, Ed. Universul Juridic, 2017.
Lucrarea „Acțiunea pauliană, Ediția a II-a, revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic, 2018.
Lucrarea „Mic studiu asupra găzduirii egalitare a minorilor după divorț”, Ed. Universul Juridic, 2018.
Lucrarea „Legea nr. 310/2018. Panorama modificărilor și completărilor aduse Codului de procedură civilă, Ed. Universul Juridic, 2019.

Postări - Bogdan Ionescu

Arbitrul

29 mai 2017 Publicat în Arbitraj şi Mediere, Articole, Opinii