Revista Universul Juridic

 • Toamna mea

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 322 pct. 9 C. proc. civ. Condiţii de admisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Concurenţă neloială. Stabilirea unor taxe suplimentare. Denaturarea concurenţei. Condiţii şi efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Hotărâre judecătorească pronunţată în străinătate. Suspendare provizorie a executării silite. Instanţa competentă material

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Achiziţii publice. Ofertă respinsă ca neconformă. Condiţii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de cesiune de creanță încheiat cu o persoană care nu avea calitatea de proprietar al terenului expropriat. Lipsa calității de persoană îndreptățită de a solicita despăgubiri

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Principiul ierarhiei normelor juridice. Indemnizaţia de hrană prevăzută într-un Acord colectiv de muncă. Noua legislaţie din materia salarizării personalului bugetar

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Insolvenţă. Rolul administratorului special după deschiderea procedurii insolvenţei. Adunarea generală a acţionarilor

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Desemnarea altei instanţe pentru judecarea cauzei. Prelungirea duratei arestării în cursul urmăririi penale. Competenţă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de credit. Modificarea unilaterală a contractului de credit în ceea ce priveşte înlocuirea comisionului de risc cu cel de administrare şi a dobânzii fixe cu dobânda variabilă

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice