Revista Universul Juridic

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Clauză compromisorie. Incidenţa prevederilor art. 342 C. proc. civ. Consecinţe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Declararea neconstituţionalităţii prevederilor art. 73 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 pe parcursul soluţionării contestaţiei formulate împotriva deciziei de respingere a cererii de acordare a pensiei de invaliditate. Consecințe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Decizie emisă în temeiul Legii nr. 10/2001, prin care a fost declinată competența de soluționare a notificării. Contestație formulată de autoritatea sesizată. Lipsa calității procesuale active

 • Acţiune în răspundere civilă pentru repararea daunelor cauzate prin acte de concurenţă neloială. Termenul de prescripţie aplicabil

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Decizie emisă în temeiul Legii nr. 10/2001, prin care a fost declinată competența de soluționare a notificării. Contestație formulată de autoritatea sesizată. Lipsa calității procesuale active

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestaţie împotriva hotărârii Adunării Creditorilor. Invocarea unor motive de temeinicie

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Aplicarea dispoziţiilor noului Cod civil asupra cererilor referitoare la exercitarea autorităţii părinteşti ca urmare a divorţului, cereri formulate anterior datei de 1 octombrie 2011

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Constatarea nulității unui contract de vânzare-cumpărare încheiat în temeiul Legii nr. 112/1995. Dreptul foștilor chiriași la restituirea contravalorii îmbunătățirilor aduse imobilului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Răspunderea patrimonială a salariatului. Riscul normal al serviciului – cauză exoneratoare de răspundere

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice