Revista Universul Juridic

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Livrări intracomunitare. Taxa pe valoare adăugată

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Răspundere civilă. Refuz justificat al operatorului aerian de îmbarcare a unei persoane. Consecințe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Obligaţie de vânzare supusă unei condiţii suspensive. Acţiune în pronunţarea unei hotărâri care să ţină locul unui contract de vânzare-cumpărare formulată înainte de îndeplinirea condiţiei. Efecte

 • Contestație formulată împotriva unei decizii emisă de Casa de Asigurări a Avocaților din România. Instanța competentă teritorial

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Decret de expropriere din anul 1985. Condiții de aplicabilitate a Legii nr. 221/2009

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Răspunderea Statului Român pentru prejudicii cauzate într-un proces penal. Neîndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 504 C. proc. pen. Consecințe. Inaplicabilitatea dispozițiilor de drept comun

 • Respingerea cererii de reexaminare a taxei judiciare de timbru. Încercarea de a repune în discuţie cuantumul taxei prin cererea de recurs

 • Preluarea drepturilor salariale în contractele colective de muncă viitoare, fără nicio negociere, datorită nivelului mai ridicat. Considerarea lor ca drepturi câştigate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Stabilirea locuinţei copilului minor. Indicarea în concret a acesteia

 • Impunerea drept condiţie de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei de secretar al unei unităţi administrativ teritoriale a cunoaşterii limbii materne a cetăţenilor aparţinând minorităţii naţionale cu o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor. Nelegalitate

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice