Revista Universul Juridic

 • Metodologia privind mobilitatea academică a studenţilor

 • Bigamia din perspectiva legislaţiei penale. Trecut – prezent – viitor

 • Examenul de definitivat pentru notarii stagiari, 8 şi 10 decembrie 2014

 • Noul Statut al Casei de Asigurări a Notarilor Publici

 • Suspendarea provizorie a executării sentinței. Cerere ulterioară soluționării cererii de suspendare a executării formulate în cadrul recursului

 • Calitatea de a contesta hotărârea adunării creditorilor. Valabilitatea formală a votului exprimat prin corespondenţă. Obligativitatea motivării hotărârii. Neprimirea votului şi încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia europeană a drepturilor omului

 • Conferinta cu tema „Executarea silita sub reglementarea legii 138/2014”

 • Acţiune în rezoluţiune. Necesitatea existenţei unei culpe a debitorului în neexecutarea obligaţiei

 • Ungureanu Diana Centrul intereselor principale ale debitorului. Procedura de insolvenţă transfrontalieră (Regulamentul 1346/2000)

 • Este discriminatorie impunerea condiției de domiciliu pentru ocuparea unui post în sistemul public și sistemul privat?

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice