Gheorghe-Liviu Zidaru

Gheorghe-Liviu Zidaru

Este doctor în drept, având teza de doctorat cu titlul „Competenţa instanţelor judecătoreşti în dreptul procesual civil şi cel german. Studiu de drept comparat”, elaborată sub îndrumarea domnului prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu, fiind susţinută public în anul 2012 şi distinsă cu calificativul excelentsumma cum laudae.

Activitate profesională:

Judecător la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a civilă.

Activitate didactică:

- conferențiar doctor la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti;
- formator colaborator la Institutul Naţional al Magistraturii, disciplinele Drept civil şi Drept procesual civil.

Principalele lucrări, articole şi studii publicate:

- autor al comentariului normelor de competenţă în V.M. Ciobanu, M. Nicolae (coord.), Noul Cod de procedură civilă comentat şi adnotat, vol. I, Ed. Universul Juridic, 2013;
- Unele aspecte privind regularizarea cererii de chemare în judecată şi noua reglementare a taxelor judiciare de timbru, în RRDP nr. 3/2013;
- Die neue Zivilprozessordnung Rumäniens – ein Überblick (Noul Cod de procedură civilă al României – o privire de ansamblu), în Jahrbuch für Ostrecht (Anuarul Dreptului Estic, Ed. C.H. Beck, München, Germania), nr. 1/2013;
- Competenţa internaţională de drept comun şi competenţele speciale prevăzute de art. 5 din Regulamentul nr. 44/2001 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială, în RRDP nr. 6/2010.

Postări - Gheorghe-Liviu Zidaru