Revista Universul Juridic

 • Respingere acord de recunoaştere a vinovăţiei. Trimitere a cauzei la procuror în vederea continuării urmăririi penale (Art. 485 NCP)

 • Împăcarea părţilor survenită în faza judecării cauzei (Art. 159 NCP). Apel împotriva sentinţei prin care s-a constatat acordul de vinovăţie ca rămas fără obiect. Rămânerea fără obiect a acordului de recunoaştere a vinovăţiei (Art. 485 NCPP)

 • Acord de recunoaştere a vinovăţiei respins. Greşita încadrare juridică a faptelor reţinute în acord (Art. 485 NCPP)

 • INPPA reevaluează instituțiile cu caracter de noutate introduse în noile coduri și le analizează din punctul de vedere al impactului pe care îl au asupra legislației privind profesia de avocat

 • Aprecierea globală a legii penale mai favorabile. Succesiunea de legi penale în timp (Art. 5 NCP). Admitere acord de recunoaştere a vinovăţiei (Art. 485 NCPP)

 • Aplicarea legii penale mai favorabile (Art. 5 NCP). Admiterea acordului de recunoaştere a vinovăţiei (Art. 485 NCPP)

 • Pedeapsă prevăzută de lege. Pedeapsă nejustificat de blândă prin raportare la limitele speciale de pedeapsă (Art. 187 NCP). Conţinutul acordului de recunoaştere a vinovăţiei cu privire la cuantumul pedepsei (Art. 485 NCPP)

 • Propuneri pentru debirocratizarea aparatului public pot fi transmise pe platforma on-line „Comisia de tăiat hârtii”

 • Împăcarea părţilor, cauză de împiedicare a exercitării acţiunii penale (Art. 159 NCP). Nesoluţionarea acordului de recunoaştere a vinovăţiei pe fond (Art. 485 NCPP)

 • Pensie de întreţinere. Majorare. Aplicarea noului Cod civil. Efecte viitoare ale situaţiilor juridice născute anterior (Art. 529, art. 531 C. civ.)

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice