Revista Universul Juridic

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Insolvenţă. Aplicarea regimului juridic de drept comun al nulităţii. Desfiinţarea actului subsecvent ca urmare a anulării actului iniţial

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Majorarea termenului de înregistrare a declaraţiei de creanţă. Condiţii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Societate comercială. Acte de concurenţă neloială săvârşite de un asociat. Acţiune în daune-interese formulată de co-asociat. Lipsa interesului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de mandat. Obligația mandatarului de a preda moștenitorilor mandantului bunurile primite în puterea mandatului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Nereglementarea legală a cazurilor în care poate interveni suspendarea dreptului la asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale. Consecinţe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de muncă pe perioadă determinată. Acţiune în constatarea nulităţii absolute, formulată după expirarea perioadei pentru care a fost încheiat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de dizolvare a unei societăţi comerciale după deschiderea procedurii insolvenţei. Rămânere fără obiect a cererii

 • Consolidare Manageriala

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de întoarcere a executării silite, ce a avut ca obiect o sumă de bani constând în drepturi salariale. Conflict de competență între instanța de la locul executării și instanța ce a pronunțat hotărârea judecătorească dată în materia conflictelor de muncă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Repunerea de drept în termenul de acceptare a succesiunii prin efectul legii. Imobil dobândit de soţi în perioada în care Codul civil în vigoare nu prevedea regimul comunităţii de bunuri. Decesul unuia dintre soţi după intrarea în vigoare a Legii nr. 319/1944

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice