Andrea-Annamaria Chiș

Andrea-Annamaria Chiș

Este doctor în Ştiinţe juridice (2012), Facultatea de drept, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, calificativ excelent summa cum laudae, conducător de doctorat prof. univ. dr. Liviu Pop, profesor emerit.

Activitate profesională:

Judecător Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă (1994-prezent).

Activitate didactică:

Cadru didactic asociat, din anul 2014, lector universitar doctor, titular al disciplinei Drept procesual civil la Facultatea de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca.

Principalele lucrări, articole şi studii publicate:

- Teste-grilă pentru examenele de admitere în profesiile juridice. Drept procesual civil, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015 (coautor);
- Publicitatea imobiliară în concepţia Noului Cod civil, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012;
- Rolul judecătorului în procesul civil în realizarea principiilor contradictorialităţii şi dreptului la apărare, în RRDA nr. 1/2015;
- Scurte consideraţii privind aplicarea în timp a normelor de drept procesual civil, în RRDA nr. 12/2013.