Cuvinte-cheie "Reziliere"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Insolvenţă. Contract de leasing reziliat anterior confirmării planului de reorganizare. Nelegalitatea includerii bunului făcând obiectul contractului de leasing reziliat în planul de reorganizare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestaţie la tabelul preliminar al creanţelor. Exigibilitatea creanţei

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Regim vamal suspensiv. Contract de leasing. Reziliere fără acordul autorităţii vamale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestaţie împotriva măsurii administratorului judiciar de înscriere în mod greşit în tabelul preliminar al obligaţiilor debitoarei a creanţei sub condiţie suspensivă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cesiune de acțiuni. Lipsa calității procesuale active a cedentului în promovarea unei acțiuni în anularea hotărârii AGA

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Rambursarea fondurilor PHARE. Dovedirea neîndeplinirii obligațiilor contractuale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Inadmisibilitatea cererii creditorului de a solicita obligarea debitorului la plata ratelor de leasing după rezilierea contractului de leasing şi restituirea bunurilor

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de leasing. Creanţă pentru care se poate cere deschiderea procedurii insolvenţei

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de reasigurare cu element de extraneitate. Competenţa materială

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de vânzare-cumpărare a unui bun mobil. Reziliere. Calitate procesuală activă

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice