Cuvinte-cheie "Reziliere"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Agent comercial. Comitent. Operațiuni de comerț. Contract de agenție . Clauza de neconcurenţă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Drept de accesiune. Condiţii şi efecte. Concesionarea terenurilor agricole. Valorificarea activelor. Procedura de delimitare. Inventariere

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Obligații contractuale. Principiul autonomiei de voință. Reziliere. Fonduri europene. Procedura de achiziție. Conflict de interese

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Rezilierea contractului de finanțare. Nerestituirea sumelor primite în cadrul contractului. Penalități de întarziere

 • Rezoluțiunea și rezilierea contractului în noul Cod civil

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Pact comisoriu, inserat expres de către părţi în cuprinsul Acordului-cadru. Reziliere

 • Încetarea contractelor de agenție

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de prestări servicii. Neîndeplinirea obligaţiilor contractuale. Dreptul de opţiune al creditorului între rezilierea contractului şi executarea în natură a acestuia. Imposibilitatea cumulului celor două sancţiuni

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Leasing financiar. Clauză penală reprezentând valoarea ratelor viitoare. Compatibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de leasing financiar. Novaţie prin schimbare de debitor

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice