Revista Universul Juridic

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Decizie de recuperare debit emisă de casa de pensii. Legalitate. Indemnizaţia prevăzută de Legea nr. 8/2006. Inaplicabilitatea Legeii nr. 125/2014

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Suspendarea contractului individual de muncă. Formularea unei plângeri penale de către angajator împotriva salariatului. Declararea ca neconstituţionale a dispoziţiilor în baza cărora s-a dispus suspendarea contractului. Consecinţe

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Inadmisibilitatea solicitării de suspendare a executării unei hotărâri prin care s-a anulat o cerere ca netimbrată

  • Proiectul româno-norvegian pentru combaterea grupărilor criminale itinerante și a traficului de persoane

  • Invitație la Conferința „Aspecte de drept bancar. Activitatea de creditare” – Constanța

  • [Cum a fost – reportaj foto] Conferința Națională „Executarea silită de la teorie la practică”

  • Astăzi, în ședința de Guvern: modificarea Statutului ANOFM, suplimentarea bugetului Ministerului Muncii și alte acte normative

  • Cuantumul restituirilor sumelor achitate cu titlu de taxă de examen pentru admiterea în Barou (Hotărârea Consiliului UNBR nr. 5/2015)

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Insolvență. Intrare în faliment

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Solicitarea anulării sentinţei pentru încălcarea normelor în vigoare, fără specificarea textului exact. Lipsa rolului activ al instanţei de apel. Neasigurarea exigenţelor privind un proces echitabil