Revista Universul Juridic

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Conducerea unui autoturism pe drumurile publice având plăcuţele de înmatriculare provizorie expirate. Consecinţe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Divorţ. Pârât decedat în cursul procesului. Constatarea încetării căsătoriei prin deces

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Grup infracţional organizat. Pedeapsă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Schimbarea unilaterală a locului muncii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Nesoluţionarea cererii de ajutor public judiciar înainte de pronunţarea hotărârii. Consecinţe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestaţia deciziei de sancţionare. Respectarea dreptului la apărare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în anularea unei hotărâri arbitrale. Natura prevederilor art. 969 C. civ. din perspectiva dispoziţiilor art. 364 lit. i) C. proc. civ.

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Profesie liberală. Obligaţia de a plăti contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Persoană care a fost supusă, concomitent, atât măsurii represive a strămutării, cât şi măsurii domiciliului forţat. Indemnizaţie lunară

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de prestări servicii. Neîndeplinirea obligaţiilor contractuale. Dreptul de opţiune al creditorului între rezilierea contractului şi executarea în natură a acestuia. Imposibilitatea cumulului celor două sancţiuni

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice