Cuvinte-cheie "Proces echitabil"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cameră preliminară. Dreptul la apărare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Anularea cererii de chemare în judecată ca nelegal timbrată. Termen nerezonabil acordat părţii cu domiciliul într-un alt stat pentru a complini diferenţa taxei judiciare de timbru datorate. Încălcarea dreptului de acces la o instanţă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de anulare a actelor administrative fiscale. Excepţia tardivităţii emiterii deciziei de soluţionare a contestaţiei prealabile. Motivarea hotărârii judecătorești

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Încălcarea dreptului la soluţionare a cauzei într-un termen optim şi previzibil. Remediu oferit de normele de procedură

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Constatarea raporturilor de muncă desfășurate de salariat în beneficiul a două societăți, contractul individual de muncă fiind încheiat doar cu una dintre acestea

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în despăgubiri îndreptată împotriva statului. Repararea prejudiciului cauzat prin durata excesivă a procesului penal. Verificarea întrunirii condițiilor pentru angajarea răspunderii statului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Poliță de asigurare civilă auto. Societate de asigurări aflată în procedura falimentului. Acțiune în despăgubiri întemeiată pe dreptul comun îndreptată împotriva Fondului de garantare a asiguraților. Inadmisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Plângere împotriva încheierii de respingere a contestației privind tergiversarea procesului. Cereri de intervenție accesorie formulate după momentul deschiderii dezbaterilor asupra fondului cauzei. Analizarea admisibilității de către instanța de judecată. Nelegalitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Importanţa analizării contextului economic al producerii faptelor reţinute ca fiind anticoncurenţiale. Respingerea ca neconcludentă a probei constând în punctul de vedere al unui specialist. Consecinţe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Litigiu evaluabil în bani. Recurs formulat împotriva unei decizii pronunțate în apel de către tribunal. Excepția de necompetență materială a Înaltei Curți de Casație și Justiție de soluționare a căii extraordinare de atac. Declinarea cauzei în favoarea curții de apel

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice