Cuvinte-cheie "Proces echitabil"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Anularea cererii de chemare în judecată ca nelegal timbrată. Termen nerezonabil acordat părţii cu domiciliul într-un alt stat pentru a complini diferenţa taxei judiciare de timbru datorate. Încălcarea dreptului de acces la o instanţă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de anulare a actelor administrative fiscale. Excepţia tardivităţii emiterii deciziei de soluţionare a contestaţiei prealabile. Motivarea hotărârii judecătorești

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Litigiu evaluabil în bani. Recurs formulat împotriva unei decizii pronunțate în apel de către tribunal. Excepția de necompetență materială a Înaltei Curți de Casație și Justiție de soluționare a căii extraordinare de atac. Declinarea cauzei în favoarea curții de apel

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Soluționarea procesului într-un termen optim și previzibil. Plângere împotriva încheierii prin care a fost respinsă contestația privind tergiversarea procesului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Principiul contradictorialității. Procedura de citare

 • „Termenul rezonabil” din noul Cod de procedură civilă – exigenţă a procesului echitabil garantat de art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului

 • Abaterile disciplinare ale magistraților. Lipsa totală a motivării hotărârilor judecătoreşti sau a actelor judiciare ale procurorului, în condiţiile legii. Motivarea hotărârilor judecătorești – garanție implicită a desfășurării procedurii unui proces echitabil, reglementată de art. 6 par. 1 din Convenţie

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Revizuirea în cazul hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului. Condiţii

 • SENIOR-EDITOR | | 9 feb. 2016

  Cu privire la imperfecțiunile de reglementare a actului procesual de începere a urmăririi penale in rem și in personam și la efectele acestei imperfecțiuni în procesul penal

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Hotărâre CEDO prin care s-a constatat încălcarea art. 6 din Convenție pentru executarea cu întârziere a unei hotărâri judecătorești. Revizuire. Neîndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 322 pct. 9 C. proc.civ.

 • Abonează-te la newsletter