Cuvinte-cheie "Proces echitabil"

 • Menţinerea faţă de persoana solicitată a măsurii arestării în vederea predării. Principiul proporţionalităţii măsurii arestării preventive cu gravitatea acuzaţiei aduse

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ 1) Comunicarea hotărârii judecătoreşti prin poştă electronică. Lipsa menţiunilor cu privire la adresa de e-mail la care s-a făcut comunicarea. Lipsa confirmării de primire. Nulitate. Consecințe. 2) Procedura de instituire a sechestrului asigurător. Particularități. Limitele verificărilor permise instanței. Inexistența autorității de lucru judecat a dezlegărilor asupra fondului raportului juridic dintre părți

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune având ca obiect atragerea răspunderii statului pentru încălcarea dreptului la un proces echitabil. Greşita soluţionare a excepţiei inadmisibilităţii prin raportare la obiectul cauzei. Limitele învestirii instanţei. Obligaţia instanţei de a se pronunța asupra acţiunii în pretenţii privind durata nerezonabilă a procedurii judiciare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Vicierea consițământului prin dol. Apel. Încălcarea de către instanţă a dispoziţiilor art. 472 alin. (1) NCPC

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Clauze abuzive. Antecontract de vânzare-cumpărare. Limitele în care instanţa judecă ulterior pronunţării în cauză a unei ordonanţe de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Proces echitabil. Cerere de reexaminare a taxei judiciare de timbru. Caracterul definitiv al încheierii de respingere a cererii. Efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestație privind durata procesului penal. Motivarea hotărârii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Persoană aflată în stare de detenție. Anularea cererii de apel pentru lipsa semnăturii. Transmiterea dovezii achitării taxei de timbru aferentă căii de atac. Manifestare neechivocă a părții de a-şi însuşi cererea de apel. Sancţiune disproporţionată. Vătămare procesuală. Atingere adusă dreptului de acces la o instanță

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrativ-fiscale. Suspendarea soluționării contestației administrative în temeiul noului Cod de procedură fiscală. Condiții

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Noţiunea de „audiere”, în accepţiunea cazului de contestaţie în anulare prevăzut în art. 426 lit. h) C. proc. pen.

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice