Cuvinte-cheie "Proces echitabil"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Litigiu evaluabil în bani. Recurs formulat împotriva unei decizii pronunțate în apel de către tribunal. Excepția de necompetență materială a Înaltei Curți de Casație și Justiție de soluționare a căii extraordinare de atac. Declinarea cauzei în favoarea curții de apel

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Soluționarea procesului într-un termen optim și previzibil. Plângere împotriva încheierii prin care a fost respinsă contestația privind tergiversarea procesului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Principiul contradictorialității. Procedura de citare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil restituit fostului proprietar. Acțiune în restituirea contravalorii îmbunătățirilor formulată de cumpărătorul evins. Calitate procesuală pasivă. Modificări legislative intervenite pe parcursul soluționării litigiului. Aplicarea dispozițiilor legii speciale de la momentul introducerii cererii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Măsuri pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv

 • „Termenul rezonabil” din noul Cod de procedură civilă – exigenţă a procesului echitabil garantat de art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului

 • Abaterile disciplinare ale magistraților. Lipsa totală a motivării hotărârilor judecătoreşti sau a actelor judiciare ale procurorului, în condiţiile legii. Motivarea hotărârilor judecătorești – garanție implicită a desfășurării procedurii unui proces echitabil, reglementată de art. 6 par. 1 din Convenţie

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Revizuirea în cazul hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului. Condiţii

 • SENIOR-EDITOR | | 9 feb. 2016

  Cu privire la imperfecțiunile de reglementare a actului procesual de începere a urmăririi penale in rem și in personam și la efectele acestei imperfecțiuni în procesul penal

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Hotărâre CEDO prin care s-a constatat încălcarea art. 6 din Convenție pentru executarea cu întârziere a unei hotărâri judecătorești. Revizuire. Neîndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 322 pct. 9 C. proc.civ.

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice