Cuvinte-cheie "norme de drept material"

  • Nerespectarea regimului juridic al incompatibilităţilor şi al conflictelor de interese. Respingerea recursului formulat ca fiind nefondat

  • Motive de refuz al recunoaşterii hotărârilor judecătoreşti pronunţate în materie de divorţ și în materia răspunderii părinteşti

  • Atragerea răspunderii statului pentru erorile judiciare săvârşite în procesele penale. Procedura reparării pagubei în caz de eroare judiciară

  • Dovedirea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile abandonate şi a calităţii de moştenitor. Hotărâre de validare sau de invalidare a cărei emitere este atributul pârâtei

  • Cererea de obligare a pârâţilor la plata sumei cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul material cauzat prin acte de concurenţă neloială

  • Incompatibilitatea calității de funcţionar public. Deţinerea şi desfăşurarea altor activităţi în cadrul instituţiei publice

  • Solicitare privind exonerarea de la plata amenzii aplicate de pârât, constatarea greşitei individualizări a amenzii și obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată. Admiterea recursului declarat de pârâtă, casarea în tot a hotărârii atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă

  • Hotărâre dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material. Respingerea căii de atac promovate

  • Exigenţa motivării hotărârii judecătoreşti. Garanţie a caracterului echitabil al procedurii şi împotriva arbitrariului instanţei

  • Rămâi la curent cu noutățile juridice