Cuvinte-cheie "motiv de recurs"

 • Solicitare în vederea anulării ordinului privind încetarea numirii reclamantului, prin detaşare în interesul învăţământului, în funcţia de inspector şcolar general, repunerea părţilor în situaţia anterioară prin reintegrare în funcţia deţinută anterior, precum şi obligarea pârâtului la plata diferenţelor dintre drepturile cuvenite pentru funcţia de inspector şcolar general şi cele efectiv încasate

 • Motiv de contestaţie în anulare specială întemeiat pe necercetarea unui motiv de recurs. Respingerea contestației

 • Apel declarat împotriva încheierii prin care s-a soluţionat cererea de îndreptare a erorii materiale din cuprinsul sentinţei. Recurs respins ca fiind nefondat

 • Plângere împotriva încheierii de carte funciară vizând înscrierea unui drept de servitute, ca urmare a unei interpretări eronate. Respingerea recursului ca nefondat

 • Solicitare privind constatarea nulităţii absolute a contractului de administrare imobil și constatarea nulităţii absolute a contractului de închiriere. Respingerea recursului ca fiind nefondat

 • Acţiune în răspundere contractuală în temeiul unui contract de mandat. Admiterea recursului, casarea deciziei şi trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi curte de apel

 • Condiţiile răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie. Vinovăţia şi existenţa raportului de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu

 • Acţiune având ca obiect anularea procesului-verbal încheiat de către inspectorii antifraudă prin care s-a constatat că munca prestată prin agent de muncă, temporară, nu constituie detaşare. Admiterea excepţiei inadmisibilităţii acţiunii şi respingerea acţiunii ca inadmisibilă

 • Lipsa unui motiv de apel concret cu privire la competenţa materială şi teritorială de soluţionare a cauzei. Respingerea recursului ce nefondat

 • Condamnarea regimului totalitar comunist. Deconspirarea lucrătorilor de securitate şi a colaboratorilor acesteia

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice