Cuvinte-cheie "Imobile preluate in mod abuziv"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de retrocedare a unui imobil formulată în temeiul O.U.G. nr. 94/2000. Condiţie de admisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune privind obligarea unităţii deţinătoare de a emite decizie/dispoziţie pentru acordarea măsurilor reparatorii potrivit Legii nr. 10/2001. Acordarea despăgubirilor în baza Titlului VII din Lege nr. 247/2005

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Calitatea de persoană îndreptățită la măsuri reparatorii în temeiul Legii nr. 10/2001. Noțiunea de bun imobil

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil preluat în mod abuziv. Acţiune în revendicare. Condiţii de admisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobile preluate în mod abuziv. Acțiune în revendicare pe calea dreptului comun

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune având ca obiect restituirea preţului imobilului plătit de chiriaşii ale căror contracte de vânzare-cumpărare, încheiate potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995, au fost lipsite de efecte juridice

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobile preluate în mod abuziv. Calitatea de persoană îndreptățită. Legat cu titlu particular

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în despăgubiri. Prejudiciul cauzat prin restituirea în natură a imobilelor deţinute de o societate comercială către foştii proprietari prin efectul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Valorificarea titlului de despăgubire emis în procedura rglementată de Legea nr. 247/2005. Condiții

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice