Cuvinte-cheie "Imobile preluate in mod abuziv"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Grăniţuire. Dovada întinderii dreptului de proprietate pentru terenuri preluate abuziv de stat şi restituite în procedura legii fondului funciar. Inopozabilitatea actelor de proprietate existente anterior preluării terenurilor

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Teren cu destinație agricolă preluat abuziv de către Stat. Reconstituirea dreptului de proprietate în limitele prevăzute de Legea nr. 18/1991. Respingerea acțiunii în revendicare formulată pentru diferența de teren nerestituită

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Repunerea de drept în termenul de acceptare a succesiunii prin efectul legii. Imobil dobândit de soţi în perioada în care Codul civil în vigoare nu prevedea regimul comunităţii de bunuri. Decesul unuia dintre soţi după intrarea în vigoare a Legii nr. 319/1944

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune prin care se solicită obligarea directă a Statului Român la plata despăgubirilor stabilite prin dispoziție emisă în temeiul Legii nr. 10/2001 pentru un imobil preluat abuziv de stat. Inadmisibilitate. Obligația de a urma procedura instituită de dispozițiile legii speciale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Notificare formulată în temeiul Legii nr. 10/2001 prin care se solicită restituirea unui imobil preluat abuziv. Contract de cesiune de drepturi litigioase. Lipsa calității de persoană îndreptățită a cesionarului de a solicita restituirea bunurilor în natură sau acordarea măsurilor reparatorii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Achiziționarea de către stat prin bursa de valori a acțiunilor unei societăți comerciale. Preluarea cu titlu valabil a imobilului inclus în patrimoniul societății. Inaplicabilitatea dispozițiilor Legii nr. 10/2001

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în revendicare a unui imobil pentru care s-a stabilit nelegalitatea titlului statului printr-o hotărâre judecătorească anterioară. Respingerea acțiunii. Aplicarea legii speciale. Dreptul fostului proprietar sau al moștenitorilor acestuia la despăgubiri

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Lipsa calității de persoană îndreptățită să solicite măsuri reparatorii în baza Legii nr. 10/2001 pentru un imobil expropriat, dobândit prin act de vânzare-cumpărare de la Institutul Creditului Agrar Reghicolar Budapesta. Titlu anulat în temeiul Legii nr. 260/1945

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în constatarea nevalabilității titlului statului și în revendicarea bunului imobil înstrăinat în temeiul Legii nr. 112/1995. Respingere

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în revendicare formulată după apariția Legii nr. 10/2001. Necontestarea în termenul legal a actului de înstrăinare încheiat în baza Legii nr. 112/1995. Imposibilitatea restituirii în natură a imobilului. Dreptul la acordarea de măsuri reparatorii potrivit legii speciale

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice