Cuvinte-cheie "Imobile preluate in mod abuziv"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Notificare formulată în temeiul Legii nr. 10/2001. Teren afectat de detalii de sistematizare. Caracterul obligatoriu al atribuirii de bunuri în compensare în cazul în care sunt disponibile și susceptibile de atribuire, reparaţia în echivalent sub forma despăgubirilor fiind subsidiară atribuirii de bunuri în compensare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de retrocedare a unui imobil formulată în temeiul O.U.G. nr. 94/2000. Condiţie de admisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune privind obligarea unităţii deţinătoare de a emite decizie/dispoziţie pentru acordarea măsurilor reparatorii potrivit Legii nr. 10/2001. Acordarea despăgubirilor în baza Titlului VII din Lege nr. 247/2005

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Calitatea de persoană îndreptățită la măsuri reparatorii în temeiul Legii nr. 10/2001. Noțiunea de bun imobil

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil preluat în mod abuziv. Acţiune în revendicare. Condiţii de admisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobile preluate în mod abuziv. Acțiune în revendicare pe calea dreptului comun

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune având ca obiect restituirea preţului imobilului plătit de chiriaşii ale căror contracte de vânzare-cumpărare, încheiate potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995, au fost lipsite de efecte juridice

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobile preluate în mod abuziv. Calitatea de persoană îndreptățită. Legat cu titlu particular

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în despăgubiri. Prejudiciul cauzat prin restituirea în natură a imobilelor deţinute de o societate comercială către foştii proprietari prin efectul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice