Cuvinte-cheie "Imobile preluate in mod abuziv"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Răspunderea pentru evicţiune. Restituirea prețului de piață al imobilului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Notificare formulată în baza Legii nr. 10/2001. Teren situat în extravilanul localității. Competența comisiei constituite potrivit Legii fondului funciar de a soluționa cererea. Obligația primăriei de a declina competența de soluționare a notificării

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune formulată împotriva refuzului Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor și Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților de a emite titlul de despăgubiri stabilite prin dispoziție emisă de primar în temeiul Legii nr. 10/2001. Natura litigiului. Competență materială

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Restituirea în natură a imobilelor preluate fără titlu. Nulitatea actului de înstrăinare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil preluat de Stat printr-un contract de donație. Notificare formulată în temeiul Legii nr. 10/2001 prin care s-a solicitat restituirea în natură. Justificarea interesului în promovarea cererii de constatarea nulității contractului de donație. Lipsa intenției de a gratifica

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Grăniţuire. Dovada întinderii dreptului de proprietate pentru terenuri preluate abuziv de stat şi restituite în procedura legii fondului funciar. Inopozabilitatea actelor de proprietate existente anterior preluării terenurilor

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Teren cu destinație agricolă preluat abuziv de către Stat. Reconstituirea dreptului de proprietate în limitele prevăzute de Legea nr. 18/1991. Respingerea acțiunii în revendicare formulată pentru diferența de teren nerestituită

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Repunerea de drept în termenul de acceptare a succesiunii prin efectul legii. Imobil dobândit de soţi în perioada în care Codul civil în vigoare nu prevedea regimul comunităţii de bunuri. Decesul unuia dintre soţi după intrarea în vigoare a Legii nr. 319/1944

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune prin care se solicită obligarea directă a Statului Român la plata despăgubirilor stabilite prin dispoziție emisă în temeiul Legii nr. 10/2001 pentru un imobil preluat abuziv de stat. Inadmisibilitate. Obligația de a urma procedura instituită de dispozițiile legii speciale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Notificare formulată în temeiul Legii nr. 10/2001 prin care se solicită restituirea unui imobil preluat abuziv. Contract de cesiune de drepturi litigioase. Lipsa calității de persoană îndreptățită a cesionarului de a solicita restituirea bunurilor în natură sau acordarea măsurilor reparatorii

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice