Cuvinte-cheie "Imobile preluate in mod abuziv"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Dovada dreptului de proprietate asupra imobilului preluat de stat, în condițiile în care în decretul de expropriere figura o altă persoană decât cel care avea înscris dreptul de proprietate în cartea funciară deschisă în baza Decretului – Lege nr. 115/1938

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Persoană juridică de drept privat. Lipsa calității de unitate deţinătoare în sensul Legii nr. 10/2001 și, în consecință, lipsa obligației de a soluționa notificarea

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobile preluate în mod abuziv. Exercitarea controlului de legalitate aupra dispozițiilor autorităților administrației publice locale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil intrat în patrimoniul Statului ca urmare a rezoluțiunii de plin drept a unui contract de vânzare cumpărare pentru nerespectarea obligației asumată de cumpărător. Pact comisoriu de gradul IV. Inaplicabilitatea dispozițiilor Legii nr. 10/2001

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Măsuri reparatorii prin echivalent acordate în temeiul Legii nr. 10/2001 pentru un bun imobil confiscat de stat. Despăgubiri solicitate în temeiul Legii nr. 221/2009 pentru același bun. Respingerea acțiunii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Răspunderea pentru evicţiune. Restituirea prețului de piață al imobilului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Notificare formulată în baza Legii nr. 10/2001. Teren situat în extravilanul localității. Competența comisiei constituite potrivit Legii fondului funciar de a soluționa cererea. Obligația primăriei de a declina competența de soluționare a notificării

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune formulată împotriva refuzului Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor și Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților de a emite titlul de despăgubiri stabilite prin dispoziție emisă de primar în temeiul Legii nr. 10/2001. Natura litigiului. Competență materială

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Restituirea în natură a imobilelor preluate fără titlu. Nulitatea actului de înstrăinare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil preluat de Stat printr-un contract de donație. Notificare formulată în temeiul Legii nr. 10/2001 prin care s-a solicitat restituirea în natură. Justificarea interesului în promovarea cererii de constatarea nulității contractului de donație. Lipsa intenției de a gratifica

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice