Cuvinte-cheie "Imobile preluate in mod abuziv"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Procedura administrativă pentru acordarea despăgubirilor. Legea aplicabilă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Obligaţia de garanţie pentru evicţiune. Prescrierea dreptului la acţiune. Data naşterii dreptului la acţiune

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Calitatea procesuală pasivă şi interesul pentru atragerea în proces a succesorului cu titlu particular al imobilului preluat abuziv de stat. Principiul opozabilităţii hotărârii judecătoreşti. Relativitatea efectelor hotărârii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Impedimente la restituirea în natură a imobilului preluat în mod abuziv de stat. Afectaţiunea imobilului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cumpărător de bună-credinţă a unui imobil preluat în mod abuziv de stat. Principiul securităţii raporturilor juridice

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imposibilitatea restituirii în natură a imobilului solicitat. Inadmisibilitatea ierarhizării măsurilor reparatorii prin echivalent

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Expropriere. Restituire în natură. Imposibilitate. Afectațiunea imobilului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de restituire a unei suprafețe de teren expropriat pe care s-au edificat construcții. Acordarea de despăgubiri. Noțiunea de ”teren liber” și ”teren liber ce poate fi restituit în natură”

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestaţie împotriva refuzului nejustificat al unităţii deţinătoare, întemeiată pe dispoziţiile art. 26 din Legea nr. 10/2001, republicată. Acordarea despăgubirilor în baza Titlului VII din Lege nr. 247/2005

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune privind obligarea unităţii deţinătoare de a emite decizie/dispoziţie pentru acordarea măsurilor reparatorii potrivit Legii nr. 10/2001. Acordarea despăgubirilor în baza Titlului VII din Legea nr. 247/2005

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice