Cuvinte-cheie "Imobile preluate in mod abuziv"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Impedimente la restituirea în natură a imobilului preluat în mod abuziv de stat. Afectaţiunea imobilului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cumpărător de bună-credinţă a unui imobil preluat în mod abuziv de stat. Principiul securităţii raporturilor juridice

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imposibilitatea restituirii în natură a imobilului solicitat. Inadmisibilitatea ierarhizării măsurilor reparatorii prin echivalent

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Expropriere. Restituire în natură. Imposibilitate. Afectațiunea imobilului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de restituire a unei suprafețe de teren expropriat pe care s-au edificat construcții. Acordarea de despăgubiri. Noțiunea de ”teren liber” și ”teren liber ce poate fi restituit în natură”

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestaţie împotriva refuzului nejustificat al unităţii deţinătoare, întemeiată pe dispoziţiile art. 26 din Legea nr. 10/2001, republicată. Acordarea despăgubirilor în baza Titlului VII din Lege nr. 247/2005

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune privind obligarea unităţii deţinătoare de a emite decizie/dispoziţie pentru acordarea măsurilor reparatorii potrivit Legii nr. 10/2001. Acordarea despăgubirilor în baza Titlului VII din Legea nr. 247/2005

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Înţelesul sintagmei „măsuri reparatorii prin echivalent”

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Natura juridică a termenului de 60 de zile de la înregistrarea notificării, prevăzut de Legea nr. 10/2001

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune pentru restituirea în natura a unui imobil (teren) preluat în mod abuziv de stat. Inaplicabilitatea dispoziţiilor Legii nr. 10/2001

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice