Cuvinte-cheie "Imobile preluate in mod abuziv"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Înţelesul sintagmei „măsuri reparatorii prin echivalent”

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Natura juridică a termenului de 60 de zile de la înregistrarea notificării, prevăzut de Legea nr. 10/2001

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune pentru restituirea în natura a unui imobil (teren) preluat în mod abuziv de stat. Inaplicabilitatea dispoziţiilor Legii nr. 10/2001

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în revendicare a unui imobil preluat în mod abuziv de stat. Consecinţele bunei-credinţe cu privire la contractul de vânzare-cumpărare încheiat în temeiul Legii nr. 112/1995

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Caracterul irevocabil al dispoziţiei emise de Primar în procedura Legii nr. 10/2001

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acordarea de măsuri reparatorii în compensare. Necesitatea asigurării unei egalităţi valorice între terenul preluat abuziv şi cel acordat în compensare. Posibilitatea instanţei de judecată de a determina în cursul judecăţii valoarea bunurilor supuse acestei operaţiuni

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Hotărâre judecătorească irevocabilă de restituire în natură a imobilului preluat în mod abuziv de stat. Recuperarea preţului imobilului de către chiriaşii-cumpărători

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acordarea de despăgubiri pentru imobilele preluate în mod abuziv de stat şi aflate în domeniul public. Admisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Măsuri reparatorii în echivalent. Compensarea cu alte bunuri sau servicii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Stabilirea cadrului procesual. Încălcarea principiuluidisponibilităţii. Consecinţe

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice