Revista Universul Juridic

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune întemeiată pe dreptul comun, având acelaşi obiect cu acţiunea respinsă prin hotărâre irevocabilă, care a urmat procedura administrativ-fiscală reglementată de O.G. nr. 92/2008. Inadmisibilitate

 • Institutul de Stiinte Administrative „Paul Negulescu” (ISAR)

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Evaluare funcţionar public. Termenul în care poate fi contestat calificativul acordat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Punere sub interdicţie. Persoană căreia i s-a numit un curator, care nu s-a prezentat la administrarea probelor în primă instanţă. Asigurarea asistenţei juridice prin avocat. Legalitatea sentinţei astfel pronunţate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Întoarcerea executării. Instanţa competentă în soluţionarea cererii întemeiate pe dispoziţiile art. 404^2 alin. (3) C. proc. civ.

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contrarietatea de interese dintre acţionar şi societate, raportat la situaţia supusă votului. Sancţiune

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Tentativă la infracţiunea de omor calificat şi deosebit de grav. Elemente constitutive

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Suspendarea de drept a unui contract individual de muncă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în daune-interese împotriva AVAS. Competenţă materială

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Creanţă sub condiţie, adusă provizoriu la masa credală. Contestaţie la tabelul preliminar de creanţe

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice