Revista Universul Juridic

 • Club UJmag.ro

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Excepţie de nelegalitate a art. 6 din H.G. nr. 20/1996 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului. Netemeinicie

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în contencios administrativ prin care se invocă apărarea unui interes legitim public. Condiţia justificării în principal a unui interes legitim privat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Instituţie publică de interes naţional. Persoană impozabilă cu regim mixt. Sfera de aplicare a dreptului de deducere a TVA

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil înstrăinat de stat în temeiul Legii nr. 112/1995. Nulitatea absolută a contractului de vânzare cumpărare. Consecinţele evicţiunii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acordarea de despăgubiri pentru imobilele preluate în mod abuziv de stat şi aflate în domeniul public. Admisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Măsuri reparatorii în echivalent. Compensarea cu alte bunuri sau servicii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Act administrativ fiscal. Efectele comunicării prin publicitate cu rea-credinţă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în despăgubire pentru prejudiciul moral suferit prin condamnare cu caracter politic. Termen de prescripţie

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Revizuirea în cazul hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului. Consecinţe ale încălcării unui drept care nu continuă să se producă

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice