Cuvinte-cheie "Imobile preluate in mod abuziv"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în despăgubiri. Prejudiciul cauzat prin restituirea în natură a imobilelor deţinute de o societate comercială către foştii proprietari prin efectul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Valorificarea titlului de despăgubire emis în procedura rglementată de Legea nr. 247/2005. Condiții

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Competența de stabilire a cuantumului măsurilor reparatorii în echivalent

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Impedimente la restituirea în natură a imobilelor preluate în mod abuziv de stat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Reclamanţi cu domiciliul în străinătate. Limitele mandatului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acte doveditoare ale dreptului de proprietate. Înțelesul sintagmei

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de vânzare-cumpărare încheiat în temeiul Legii nr. 112/1995. Condiții pentru restituirea preţului de piaţă al imobilului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Procedura administrativă pentru acordarea despăgubirilor. Legea aplicabilă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Obligaţia de garanţie pentru evicţiune. Prescrierea dreptului la acţiune. Data naşterii dreptului la acţiune

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Calitatea procesuală pasivă şi interesul pentru atragerea în proces a succesorului cu titlu particular al imobilului preluat abuziv de stat. Principiul opozabilităţii hotărârii judecătoreşti. Relativitatea efectelor hotărârii

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice