Cuvinte-cheie "Cesiune de creanta"

 • Răspunderea vânzătorului pentru evicţiune. Drepturile de creanţă care decurg din contractul de vânzare-cumpărare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de cesiune de creanţă. Obligaţie asumată în solidar. Acţiune în regres. Remiterea de datorie ulterioară efectuării benevole a plăţii preţului cesiunii de către unul dintre cesionari. Lipsa efectelor în privinţa raporturilor dintre codebitorii solidari

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de încuviinţare a executării silite. Debitor cu sediul în străinătate. Reprezentarea persoanei juridice în situaţia cesionării creanţei. Competenţă teritorială

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Condiţiile prevăzute de art. 86 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 pentru denunţarea contractelor în derulare. Nulitatea denunţării cesiunii de creanţă. Efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Efectele cesiunii de creanță între cesionar și debitorul cedat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Efectele fiscale ale cesiunii de creanță. Importanța determinării caracterului cert sau incert al creanței preluate în determinarea corectă a impozitului pe profit

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de achiziţie publică. Acţiune formulată de subantre-prenor pentru plata lucrărilor. Necesitatea executării obliga-ţiilor de către antreprenor

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de arendare. Cesionarea de către arendaş arendatorului a sumelor încasate cu titlu de subvenţii de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. Condiţii şi efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de credit. Cesiunea creanţei. Acţiune în constatarea caracterului abuziv al unor clauze. Calitate procesuală pasivă

 • Contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi modificarea O.U.G. nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori (O.U.G. nr. 52/2016)

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice