Cuvinte-cheie "Cesiune de creanta"

 • Contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi modificarea O.U.G. nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori (O.U.G. nr. 52/2016)

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Insolvenţă. Lipsa efectelor cesiunii de creanţă sub aspectul termenului de declarare a creanţei

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de cesiune de creanţă. Stingerea creanţei prin compensare judiciară. Efecte asupra acţiunii în constatarea nulităţii absolute a contractului pentru lipsa obiectului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Insolvență. Incidenţa dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006. Condiţii şi efecte

 • Încuviinţarea executării silite a unui contract de credit când cererea este formulată de cesionarul creanţei. Caracterul de titlu executoriu

 • UJ Premium | | 8 dec. 2014

  Cesiunea de creanţă (în scop de garanţie?)

 • Raport juridic cu element de extraneitate. Norme conflictuale. Determinarea legii aplicabile

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune întemeiată pe îmbogăţirea fără justă cauză. Condiţii de admisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cesiunea creanţei. Condiţiile de formă cerute pentru încheierea valabilă a contractului de cesiune

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în anularea procesului verbal de licitaţie imobiliară şi a actului de adjudecare, încheiate de executorul judecătoresc

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice