Cuvinte-cheie "Abatere disciplinara"

 • SENIOR-EDITOR | | 23 mai 2016

  Abaterile disciplinare ale magistraților. Obstrucţionarea activităţii de inspecţie a inspectorilor judiciari, prin orice mijloace

 • Abaterile disciplinare ale magistraților. Nerespectarea în mod nejustificat a dispoziţiilor ori deciziilor cu caracter administrativ dispuse în conformitate cu legea de conducătorul instanţei sau al parchetului ori a altor obligaţii cu caracter administrativ prevăzute de lege sau regulamente

 • SENIOR-EDITOR | | 4 feb. 2016

  Abaterile disciplinare ale magistraților. Absenţe nemotivate de la serviciu, în mod repetat sau care afectează în mod direct activitatea instanţei ori a parchetului

 • Abaterile disciplinare ale magistraților. Nerespectarea secretului deliberării sau a confidențialității lucrărilor care au acest caracter, precum și a altor informații de aceeași natură de care a luat cunoștință în exercitarea funcției, cu excepția celor de interes public, în condițiile legii

 • Abaterile disciplinare ale magistraților. Nerespectarea îndatoririi de a se abţine atunci când judecătorul sau procurorul ştie că există una din cauzele prevăzute de lege pentru abţinerea sa, precum şi formularea de cereri repetate şi nejustificate de abţinere în aceeaşi cauză, care are ca efect tergiversarea judecăţii. Principiul imparțialității și reflectarea acestuia în jurisprudența CEDO

 • Abaterile disciplinare ale magistraților. Nerespectarea în mod repetat și din motive imputabile a dispozițiilor legale privitoare la soluționarea cu celeritate a cauzelor ori întârzierea repetată în efectuarea lucrărilor, din motive imputabile (II)

 • Abaterile disciplinare ale magistraților. Nerespectarea în mod repetat şi din motive imputabile a dispoziţiilor legale privitoare la soluţionarea cu celeritate a cauzelor ori întârzierea repetată în efectuarea lucrărilor, din motive imputabile (I)

 • Abaterile disciplinare ale magistraților. Nerespectarea de către procuror a dispoziţiilor procurorului ierarhic superior, date în scris şi în conformitate cu legea (III)

 • Abaterile disciplinare ale magistraților. Nerespectarea de către procuror a dispoziţiilor procurorului ierarhic superior, date în scris şi în conformitate cu legea (II)

 • Abaterile disciplinare ale magistraților. Nerespectarea de către procuror a dispoziţiilor procurorului ierarhic superior, date în scris şi în conformitate cu legea (I)

 • Abonează-te la newsletter