Revista Universul Juridic

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Suspendarea facultativă a cauzei în condițiile sesizării CJUE de către o altă instanță

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Anularea de către instanţa de apel a hotărârii instanţei de fond. Situația în care motivarea hotărârii atacate este copiată dintr-o altă hotărâre

  • Unele dintre modificările aduse legilor justiţiei se reîntorc în Parlament

  • [Cum a fost] Seminar de pregătire profesională UNPIR – Sinaia, 24 februarie 2018

  • Guvernul a adoptat Ordonanţa de urgenţă privind prorogarea unor termene prevăzute în Codul fiscal, precum şi alte acte normative

  • Ședința solemnă a Baroului Timiș din data de 26 ianuarie 2018

  • Biblioteca de executare silită. Prezentarea colecției

  • Descrierea unor profiluri prevăzute de Normele metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (OPANAF nr. 146/2018)

  • Astăzi, în ședința de Guvern: prorogarea unor termene prevăzute în Codul fiscal, precum și alte proiecte de acte normative

  • Neconstituționalitate. Bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidator. Inviolabilitatea proprietății private în condițiile legii (NCPC, Constituția României)