Revista Universul Juridic

  • Acord de recunoaştere a vinovăţiei. Apel (art. 478-482 C. pr. pen.)

  • Obiectivele de performanţă individuală. Stabilirea ordinii de prioritate la concediere [Art. 69 alin. (3) C. mun.]

  • Concediere. Plăţi compensatorii la concediere. Restituire sume nedatorate. Anularea concedierii (art. 256 C. mun.)

  • Concediere colectivă. Efectele incapacităţii temporare de muncă a salariatului asupra curgerii termenului de preaviz (art. 65 şi 253 C. mun.)

  • Decizie de concediere. Neaplicarea ordinii de prioritate (art. 76 C. mun.)

  • Reacția Baroului București la declarația președintelui ANAF, potrivit căruia „case obscure de avocatură din București găzduiesc la propriul sediu mii de firme fantomă“

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Nelegala compunere a completului de judecată în situaţia în care judecătorul de drepturi şi libertăţi din cauză participă ulterior la judecarea cauzei în fond. Nulitatea absolută a hotărârii pronunţate

  • Dreptul de a beneficia de timpul și înlesnirile necesare pregătirii apărării în faza de urmărire penală și în faza de cameră preliminară

  • Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere – modificări (O.G. nr. 8/2016)

  • Aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare – modificări (H.G. nr. 16/2016)