Revista Universul Juridic

  • Vizita președintelui CCR, Augustin Zegrean, președintelui Curții Europene a Drepturilor Omului, Guido Raimondi

  • Ședința Camerei Deputaților: modificarea O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică și alte acte normative

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Posibilitatea de a formula contestaţie la executare

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Noţiunea de informaţie de interes public

  • Prima ședință din an a Comisiei Permanente a UNBR, cu participarea reprezentanților instituțiilor implicate în înfăptuirea justiției în România – 29 ianuarie 2016

  • Avocații Nistorescu, Șomlea & Asociații salvează unul dintre cele mai mari proiecte imobiliare din țară, Cartierul Tineretului Cluj

  • Pensie de întreţinere. Cerere de majorare. Indemnizaţia de persoană cu handicap. (art. 529, art. 728 C. civ.)

  • Pensie de întreţinere solicitată de soţie în timpul căsătoriei. Netemeinicie. (art. 524-527 C. civ.)

  • Insolvenţă. Perfectare antecontract de vânzare-cumpărare. Autorizare judecător sindic. Plată parţială a preţului stabilit în antecontract. Consecinţe

  • Intervenţia împăcării părţilor. Încetare a procesului penal. Nesoluţionare a acordului de recunoaştere a vinovăţiei pe fond