Revista Universul Juridic

  • BUJOREL FLOREA: Infracțiuni contra drepturilor de creație intelectuală. ANDREEA TABACU: Contractul de locațiune. CONSTANTIN DUVAC: Pluralitatea aparentă de infracțiuni

  • DIICOT selectează procurori pentru ocuparea unor funcții de conducere (termen-limită: 22 februarie 2016)

  • DIICOT organizează un interviu pentru ocuparea unor posturi vacante de procuror (termen-limită: 22 februarie 2016)

  • [Întâlnirea din 29 ianuarie 2016 a ministrului justiției cu reprezentanți ai serviciilor de probațiune] Reacția Ministerului Justiției față de protestul consilierilor de probațiune

  • Obligațiile persoanei fizice pe parcursul desfășurării procedurii insolvenței

  • Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 32/2015 (M. Of. nr. 62/28.01.2016): Art. 270 alin. (3) Cod vamal. Noțiunea de contrabandă

  • Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 26/2015 (M. Of. nr. 64/28.01.2016): Dispoziţiile Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. Recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti străine în materie penală

  • Încălcarea dreptului la apărare. Sancţiuni procesual penale

  • Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal – 2016

  • Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare – modificări (O.G. nr. 2/2016)