Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare – modificări (O.G. nr. 2/2016)

1 feb. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3119

Despre

  • M. Of. nr. 51 din 25 ianuarie 2016
  • O.G. nr. 2/2016
  • Modificarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare

Actul modificatActul modificatorSumar
Legea nr. 206/2004
(M. Of. nr. 505 din 4 iunie 2004; cu modif. ult.)
O.G. nr. 2/2016
(M. Of. nr. 51 din 25 ianuarie 2016)
abrogă: art. 42 alin. (3), art. 14 alin. (1) lit. c) și d)

 

În M. Of. nr. 51 din 25 ianuarie 2016, s-a publicat O.G. nr. 2/2016 pentru modificarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare (M. Of. nr. 505 din 4 iunie 2004; cu modif. ult.).

 

Respectiva ordonanță a fost adoptată având în vedere:

– faptul că neadoptarea acestor măsuri imediate și a reglementărilor lor pentru implementare, prin ordonanță, ar genera disfuncționalități majore cu efecte negative asupra bunei desfășurări a sistemului național de învățământ, dar și asupra categoriilor de beneficiari;

– faptul că învățământul constituie prioritate națională, iar unul dintre principiile legale ce îl guvernează este principiul descentralizării, în baza căruia deciziile principale se iau de către actorii implicați direct în proces;

– faptul că organizarea studiilor universitare pe trei cicluri, respectiv studii universitare de licență, studii universitare de masterat și studii universitare de doctorat, a fost reglementată de Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice având ca atribuții elaborarea de reglementări specifice organizării studiilor universitare de doctorat;

– faptul că doar ciclul III – studii universitare de doctorat nu se încheie la nivelul instituției organizatoare de doctorat/IOSUD, ci la nivelul ministerului de resort, deși întregul proces de organizare și finalizare a acestora are loc în cadrul IOSUD;

– faptul că în societatea românească, în prezent, există o preocupare publică tot mai intensă privind rezolvarea unor situații concrete de încălcare a standardelor de calitate sau de etică universitară și deontologie profesională, în acest domeniu.

 

Vă prezentăm, în continuare, modificarea Legii nr. 206/2004 prin O.G. nr. 2/2016:

 

Art. 42 alin. (3) Legea nr. 206/2004 (modificată prin O.G. nr. 2/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 42 alin. (3) prevedea faptul că se exceptează de la prevederile alin. (1) lit. a) sesizările sau contestațiile care vizează conducători de instituții și unități de cercetare-dezvoltare ori de instituții publice, membri ai consiliilor de administrație, ai comitetelor de direcție, ai consiliilor științifice sau ai comisiilor de etică ale instituțiilor și unităților de cercetare-dezvoltare ori persoane cu funcții de demnitate publică, care sunt analizate direct de Consiliul Național de Etică.

Noua reglementare

Art. 42 alin. (3) – Abrogat.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

 

Art. 14 alin. (1) lit. c) și d) Legea nr. 206/2004 (modificată prin O.G. nr. 2/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 14 alin. (1) lit. c) și d) stabileau faptul că pentru abaterile constatate de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare, Consiliul Național de Etică stabilește aplicarea uneia sau mai multora dintre următoarele sancțiuni:

(…)

c) retragerea calității de conducător de doctorat și/sau a atestatului de abilitare;

d) retragerea titlului de doctor.

Noua reglementare

Art. 14 alin. (1) lit. c) și d) – Abrogate.

 

ISTORIC

Act modificatActe modificatoare
Legea nr. 206/2004 (M. Of. nr. 505 din 4 iunie 2004; cu modif. ult.)Legea nr. 398/2006 (M. Of. nr. 892 din 2 noiembrie 2006)
O.G. nr. 28/2011 (M. Of. nr. 628 din 2 septembrie 2011)
O.G. nr. 2/2016 (M. Of. nr. 51 din 25 ianuarie 2016)

 

Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare – modificări (O.G. nr. 2/2016) was last modified: ianuarie 29th, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.