Cuvinte-cheie "Reziliere"

 • Solicitarea constatării rezilierii contractului de mediere. Stabilirea competenţei de soluţionare a cauzei. Admiterea recursurilor și trimiterea cauzei spre rejudecare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Încetarea contractului de închiriere, în urma transmiterii de către proprietar a notificării de denunţare unilaterală

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de închiriere. Denunțarea unilaterală a contractului de către proprietar. Condiții și efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de închiriere. Denunțarea unilaterală a contractului de către proprietar. Condiții și efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de asociere în participaţiune. Regim juridic. Clauză leonină. Dispoziţii legale incidente

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Agent comercial. Comitent. Operațiuni de comerț. Contract de agenție . Clauza de neconcurenţă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Drept de accesiune. Condiţii şi efecte. Concesionarea terenurilor agricole. Valorificarea activelor. Procedura de delimitare. Inventariere

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Obligații contractuale. Principiul autonomiei de voință. Reziliere. Fonduri europene. Procedura de achiziție. Conflict de interese

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Rezilierea contractului de finanțare. Nerestituirea sumelor primite în cadrul contractului. Penalități de întarziere

 • Rezoluțiunea și rezilierea contractului în noul Cod civil

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice