Cuvinte-cheie "Reziliere"

 • Solicitare privind rezilierea contractului de arendă. Stabilirea competenței materiale şi teritoriale în soluţionarea pricinii

 • Solicitarea constatării rezilierii contractului de mediere. Stabilirea competenţei de soluţionare a cauzei. Admiterea recursurilor și trimiterea cauzei spre rejudecare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de închiriere. Chirie restantă. Reziliere de drept. Autoritate de lucru judecat. Motivarea hotărârii judecătoreşti

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de furnizare produse. Clauză penală pentru executarea cu întârziere a obligației contractuale. Acțiune în rezilierea contractului pentru neexecutarea obligației principale asumate contractual. Activarea clauzei penale. Condiții și efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de furnizare produse. Clauză penală pentru executarea cu întârziere a obligației contractuale. Acțiune în rezilierea contractului pentru neexecutarea obligației principale asumate contractual. Activarea clauzei penale. Condiții și efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de prestări-servicii. Reziliere. Calificarea greşită de către instanţă a pactului comisoriu stipulat de părţile contractante. Consecinţe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Încetarea contractului de închiriere, în urma transmiterii de către proprietar a notificării de denunţare unilaterală

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de închiriere. Denunțarea unilaterală a contractului de către proprietar. Condiții și efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de închiriere. Denunțarea unilaterală a contractului de către proprietar. Condiții și efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Reziliere contract închiriere. Calitate procesuală activă

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice