Cuvinte-cheie "restituire în natură"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Notificare formulată în temeiul Legii nr. 10/2001. Contestație împotriva deciziei de respingere a cererii de restituire în natură a imobilului. Dovada calității de persoană îndreptățită. Cerințele impuse de lege

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestație formulată în temeiul Legii nr. 10/2001. Înstrăinarea drepturilor succesorale anterior intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013. Norme de imediată aplicare litigiului pendinte. Stabilirea măsurilor reparatorii sub forma compensării prin puncte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de leasing imobiliar. Restituirea în natură a imobilului către foştii proprietari. Invocarea forţei majore de către locator. Condiţii şi efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de leasing imobiliar. Restituirea în natură a imobilului către foştii proprietari. Invocarea forţei majore de către locator. Condiţii şi efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de restituire în natură a unor bunuri mobile trecute, prin efectul legii, în proprietatea publică. Condiţii şi efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Restituire în natură în temeiul Legii nr. 10/2001. Recunoașterea dreptului de proprietate în patrimoniul beneficiarului de la momentul emiterii dispoziției. Respingerea acțiunii în despăgubiri reprezentând lipsa de folosință solicitată pentru perioada în care imobilul a fost deținut de stat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Restituirea în natură a părților din imobilul preluat abuziv de stat care nu au fost înstrăinate în baza Legii nr. 112/1995 precum și a cotelor părți din terenul aferent acestor spații

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil expropriat pentru cauză de utilitate publică și nepreluat în mod efectiv de Stat. Posesie neîntreruptă exercitată de fostul proprietar, menționat în evidențele fiscale. Cerere de constatare a calității de proprietar asupra imobilului. Admisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de restituire formulată în baza Legii nr. 10/2001. Despăgubiri acordate de Statul german. Admisibilitatea cererii în despăgubiri

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil preluat de stat în fapt. Inexistenţa unui act administrativ de preluare. Efecte

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice