Revista Universul Juridic

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Suspendarea judecății cauzei în temeiul dispozițiilor art. 411 alin. (1) pct. 2 NCPC. Cerere de repunere pe rol. Lipsa mențiunii solicitării de judecare a litigiului în lipsa părților. Perimare

  • Organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene (H.G. nr. 34/2017)

  • Stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii (O.U.G. 10/2017)

  • Organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru CJUE, precum şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (O.U.G. nr. 11/2017)

  • DNA cere o reacție fermă din partea CSM față de atacurile fără precedent la adresa procurorilor anticorupție

  • Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 7/2017 (comunicat): Învestirea cu formulă executorie a biletului la ordin se face în cadrul procedurii de încuviinţare a executării silite, iar nu ca o etapă prealabilă distinctă

  • Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 4/2017 (comunicat): Poliţistul rutier poate încheia procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei pe baza informaţiilor comunicate prin radio de către operatorul radar

  • Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 3/2017 (comunicat): Dreptul proprietarul construcţiei să dobândească proprietatea şi asupra terenului aferent acesteia

  • Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 2/2017 (comunicat): Dispozițiile O.G. nr. 66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială

  • Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 2/2017 (comunicat): Dispoziţiile art. 414 alin. (1) teza I din Codul de procedură civilă