Cuvinte-cheie "principiul disponibilitatii"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Certificat de atestare a dreptului de proprietate. Principiul rolului activ al judecătorului vs. principiul disponibilităţii. Regulator de competenţă. Calificarea cererii de chemare în judecată în raport cu obiectul acesteia

 • Motiv de revizuire care reglementează un caz de reformare a hotărârii definitive. Cerere de revizuire respinsă ca nefondată

 • Obligația instanței de a se pronunţa asupra reparării pagubei produse prin infracţiune. Admiterea acţiunii civile exercitată de către partea civilă şi obligarea inculpaţilor la plata sumelor reprezentând cheltuieli cu refacerea lucrărilor şi costuri cu manopera

 • Procedura de regularizare a cererii de recurs şi de comunicare a actelor de procedură între părţi. Cererea de renunţare la judecarea căii extraordinare de atac deja exercitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ 1) Rolul judecătorului în aflarea adevărului. Analiză prin raportare la principiile fundamentale ale procesului civil: principiul imparțialității instanței, principiul contradictorialității, al disponibilității, principiul dreptului la apărare și principiul egalității părților. 2) Dovedirea situației de fapt fiscale. Caracterul de mijloc de probă al corespondenței electronice. Limitele în care instanța de recurs poate analiza, în contextul procedural oferit art. 488 alin. (1) pct. 8 C. porc civ, criticile de recurs vizând aspecte ce țin de probatoriul cauzei

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere către ANPC de revocare a măsurilor de oprire a comercializării a unor produse. Lipsa răspunsului. Refuz nejustificat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere către ANPC de revocare a măsurilor de oprire a comercializării a unor produse. Lipsa răspunsului. Refuz nejustificat

 • Contravaloarea lipsei de folosinţă a unui imobil. Modificarea cauzei acțiunii. Nerespectarea principiului disponibilității. Ocuparea abuzivă a terenului, fără plata vreunei despăgubiri, iar nu acţiune ilicită de construire

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de credit. Practici comerciale incorecte. Ordin emis de ANPC. Revenirea la dobânda inițială

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în constatarea refuzului nejustificat de soluționare a unei cereri. Încălcarea principiului disponibilității prin calificarea cererii ca fiind acțiune în anularea unui act administrativ tipic. Consecințe asupra soluției de admitere a excepției inadmisibilității acțiunii pentru neîndeplinirea procedurii prealabile

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice