Cuvinte-cheie "principiul disponibilitatii"

 • Motiv de revizuire care reglementează un caz de reformare a hotărârii definitive. Cerere de revizuire respinsă ca nefondată

 • Obligația instanței de a se pronunţa asupra reparării pagubei produse prin infracţiune. Admiterea acţiunii civile exercitată de către partea civilă şi obligarea inculpaţilor la plata sumelor reprezentând cheltuieli cu refacerea lucrărilor şi costuri cu manopera

 • Procedura de regularizare a cererii de recurs şi de comunicare a actelor de procedură între părţi. Cererea de renunţare la judecarea căii extraordinare de atac deja exercitate

 • Contravaloarea lipsei de folosinţă a unui imobil. Modificarea cauzei acțiunii. Nerespectarea principiului disponibilității. Ocuparea abuzivă a terenului, fără plata vreunei despăgubiri, iar nu acţiune ilicită de construire

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Principiul disponibilităţii şi rolul activ al judecătorului. Limitele învestirii instanţei

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Considerente străine de natura cauzei. Schimbarea cauzei cererii de chemare în judecată. Principiul disponibiliății

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestaţia împotriva măsurilor administratorului judiciar al debitoarei insolvente. Solicitarea de restituire a unei recolte de grâu sau a contravalorii acesteia, formulată de către arendaşul unui teren agricol

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Hotărâre judecătorească. Încălcarea dispoziţiilor art. 425 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură civilă. Efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Hotărâre judecătorească. Încălcarea dispoziţiilor art. 425 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură civilă. Efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Dovedirea conţinutului unor norme juridice străine. Suspendarea judecăţii cauzei pentru neîndeplinirea obligaţiilor procesuale. Nelegalitate

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice