Motiv de revizuire care reglementează un caz de reformare a hotărârii definitive. Cerere de revizuire respinsă ca nefondată

29 sept. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 163
  • Legea nr. 554/2004: art. 2 lit. c)
  • NCPC: art. 509 alin. (1) pct. 1
  • NCPC: art. 513

Prin decizia civilă nr. 993 din 28 februarie 2019, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, secția contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. x/2016, s-au admis recursurile declarate de Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională și de Ministerul Fondurilor Europene prin Ministerul Finanțelor Publice împotriva sentinței nr. 245 din 18 octombrie 2016 a Curții de Apel Timișoara, secția contencios administrativ și fiscal, s-a casat sentința recurată și, rejudecând în fond, a fost respinsă acțiunea formulată de reclamanta Unitatea Administrativ Teritorială Caraș-Severin ca inadmisibilă.

(I.C.C.J., SCAF, decizia nr. 1292 din 3 martie 2020)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Analizând actele și lucrările dosarului, precum și decizia atacată, prin prisma prevederilor legale incidente, Înalta Curte constată că cererea de revizuire este nefondată, pentru următoarele considerente:

Revizuenta Unitatea Administrativ Teritorială Caraș-Severin a întemeiat calea extraordinară de atac pe dispozițiile art. 509 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ., motiv de revizuire care reglementează un caz de reformare a hotărârii definitive, determinat de împrejurarea că instanța de judecată „s-a pronunțat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronunțat asupra unui lucru cerut ori s-a dat mai mult decât s-a cerut”.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

În sensul dispozițiilor citate, ca reflectare a principiului disponibilității, pretinsa pronunțare a instanței extra petita/minus petita se analizează în raport cu obiectul litigiului, astfel cum acesta este delimitat prin cererea de chemare în judecată.

Din considerentele de fapt și de drept ale deciziei criticate, rezultă fără echivoc faptul că instanța de recurs a analizat motivele de recurs invocate de recurenți, precum și întreg materialul probator administrat în cauză, esențial de reținut fiind faptul că instanța de control judiciar s-a pronunțat în limitele învestirii sale.

Verificarea legalității hotărârii recurate a implicat stabilirea naturii actelor contestate din perspectiva dispozițiilor art. 2 lit. c) din Legea nr. 554/2004 care definesc actul administrativ, iar considerentele primei instanțe, pentru care s-a respins excepția inadmisibilității acțiunii, au fost înlocuite cu cele ale instanței de recurs.

Astfel, din considerentele deciziei atacate rezultă că instanța de control judiciar, rejudecând în fond cauza, a reținut că, întrucât actele atacate nu cuprind măsuri apte de a fi puse în executare, acestea nu sunt acte administrative, în sensul art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 554/2004.

În mod evident, Înalta Curte nu a avut în vedere doar Raportul de control privind Contractul de finanțare nr. x/06.12.2013- SMIS 48365 înregistrat la Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale sub nr. x/06.11.2015 ci și Decizia privind soluționarea contestației înregistrată la Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale sub nr. x/22.12.2015.

Soluția pronunțată concordă cu argumentele avute în vedere la adoptarea respectivei soluții din decizia atacată.

În atare condiții, nu se poate vorbi despre incidența ipotezei reglementate de art. 509 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ., în care instanța de recurs s-ar fi pronunțat asupra unor lucruri care nu s-au cerut, sau nu s-a pronunțat asupra unui lucru cerut ori a dat mai mult decât s-a cerut.

Prin urmare, se va respinge, ca nefondată, cererea de revizuire formulată în prezenta cauză de către revizuenta Unitatea Administrativ Teritorială Caraș-Severin.

Pentru considerentele expuse anterior, în conformitate cu prevederile art. 513, raportat la dispozițiile art. 509 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ., Înalta Curte va respinge, ca nefondată, cererea de revizuire formulată de revizuenta Unitatea Administrativ Teritorială Caraș-Severin.

Sursa informației: www.scj.ro.

Motiv de revizuire care reglementează un caz de reformare a hotărârii definitive. Cerere de revizuire respinsă ca nefondată was last modified: septembrie 28th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.