Cuvinte-cheie "Ordonanta presedintiala"

 • Solicitarea desfacerii căsătoriei pe calea dreptului comun. Măsuri provizorii cu privire la stabilirea locuinţei copiilor minori

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Ordonanță președințială. Suspendarea dreptului de vot al tuturor asociaților din cadrul adunării generale, în măsura în care se va convoca o adunare generală prin care se va solicita modificarea actului constitutiv, a cotelor de participare sau cele care ar conduce la diminuarea semnificativă a patrimoniului societăţii până la soluţionarea dosarului de fond

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Obligarea Oficiul Registrului Comerțului la efectuarea mențiunii referitoare la administratorul statutar al societății, până la soluționarea cererii de îndreptare a erorii. Ordonanță președințială

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Restituirea permisului de conducere în termen de 30 de zile de la data la care a fost predat, măsură care să fie dispusă până la soluţionarea definitivă a acțiunii în anulare ce reprezintă refuzul de restituire a permisului de conducere. Principiului neretroactivităţii legii noi. Aplicarea legii contravenționale mai favorabile

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Ordonanță președințială. Închiriere. Evacuare. Suspendare. Inadmisibilitate. Atingerea adusă mecanismelor legii insolvenței prin promovarea acțiunii în evacuare îndreptată împotriva debitoarei insolvente și afectarea sau nu prin aceasta a activității economice a debitoarei, precum și a bunurilor sale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Ordonanță președințială. Suspendarea executării obligaţiilor asumate în temeiul contractului de furnizare şi suspendarea demersurilor de executare silită. Titlu executoriu european. Excepţia necompetenţei generale a instanţelor de judecată din România

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Ordonanță președințială. Suspendarea executării obligaţiilor asumate în temeiul contractului de furnizare şi suspendarea demersurilor de executare silită. Titlu executoriu european. Excepţia necompetenţei generale a instanţelor de judecată din România

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Ordonanță președințială. Suspendarea procedurii de vânzare la licitație publică a activelor. Modificarea împrejurărilor de fapt existente la momentul înregistrării primei cereri

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Ordonanţa preşedinţială în materia litigiilor de muncă. Suspendarea provizorie a ordinului angajatorului prin care s-a dispus modificarea temporară a locului muncii. Inadmisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de suspendare a obligației de plată a ratelor contractului de credit de investiții în contextul pandemiei COVID-19. Condiții de admisibilitate în raport cu prevederile O.U.G. nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice