Cuvinte-cheie "Ordonanta presedintiala"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de suspendare a executării provizorii formulată pe calea ordonanței președințiale. Competență materială

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Stabilirea domiciliului minorului. Ordonanță președințială. Competență materială

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în despăgubiri. Societate de asigurare. Hotărâre de deschidere a procedurii falimentului. Suspendarea de drept a judecății cauzei în apel. Legalitatea măsurii. Aplicarea normei speciale din Legea nr. 85/2014

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Conflict negativ de competență. Ordonanță președințială. Cerere având ca obiect stabilirea programului de vizitare a minorului. Interpretarea sintagmei ”domiciliul persoanei ocrotite”

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de ordonanţă preşedinţială având ca obiect suspendarea înregistrării incidentului de plată în Centrala Incidentelor de Plăţi. Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 997 NCPC

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Suspendarea provizorie a urmăririi silite individuale îndreptate împotriva debitorului până la omologarea concordatului sau până la respingerea ofertei de concordat. Ordonanţă preşedinţială

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Suspendarea provizorie a urmăririi silite individuale îndreptate împotriva debitorului până la omologarea concordatului sau până la respingerea ofertei de concordat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Inadmisibilitatea suspendării de către instanţă a deciziilor Consiliului de Administraţie al unei societăţi comerciale pe acţiuni

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Ordonanţă preşedinţială. Suspendarea efectelor hotărârii AGA de dizolvare a societăţii până la soluţionarea opoziţiei. Condiţii de admisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de ordonanţă preşedinţială în procedura insolvenţei

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice