Cuvinte-cheie "impozit"

 • Procedura privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit – modificări (OPANAF nr. 1301/2015)

 • Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal – modificări (H.G. nr. 367/2015). Titlul IX³ („Impozitul pe construcţii”)

 • Codul fiscal – modificări (O.U.G. nr. 6/2015)

 • Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă – modificare (OPANAF nr. 837/2015)

 • Codul fiscal, modificat (O.U.G. nr. 2/2015)

 • Normele privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil – modificare (Ordinul MFP şi al MECS nr. 256/3.331/2015)

 • Excepție de neconstituționalitate admisă: art. 77^1 alin. (6) teza finală („Definirea venitului din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personalˮ) Cod fiscal

 • Codul fiscal modificat: punct cu punct. (III) Impozitul pe venituri: Activități agricole, silvicultură și piscicultură, alte surse, venitul net anual impozabil

 • Codul fiscal modificat: punct cu punct. (II) Impozitul pe venituri din cedarea folosinţei bunurilor

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Venit din cedarea folosinţei bunurilor. Contract de comodat. Contravaloare facturi energie electrică

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice