Normele privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil – modificare (Ordinul MFP şi al MECS nr. 256/3.331/2015)

19 mart. 2015
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3708

Despre

  • M. Of. nr. 178 din 16 martie 2015
  • Ordinul nr. 256/2015
  • Normele privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil

 

Actul modificatActul modificatorSumar
Ordinul nr. 2.086/4.504/2010 (M. Of. nr. 573 din 12 august 2010)Ordinul nr. 256/3.331/2015 (M. Of. nr. 178 din 16 martie 2015)introduce: art. 5¹
modifică: art. 1, 2, 3, 5 și 9 pct. 1-3


 

În M. Of. nr. 178 din 16 martie 2015, s-a publicat Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului educației și cercetării științifice nr. 256/3.331/2015 pentru modificarea și completarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 2.086/4.504/2010 (M. Of. nr. 573 din 12 august 2010).

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil.
 

Art. 1 Ordinul nr. 2.086/4.504/2010 (modificat prin Ordinul nr. 256/3.331/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 prevedea faptul că stimulentele fiscale pentru activitățile de cercetare-dezvoltare reprezentau reducerea profitului impozabil de care pot beneficia contribuabilii, prin deducerea suplimentară, în proporție de 20%, a cheltuielilor efectuate de aceștia în anul fiscal respectiv, pentru activitățile de cercetare-dezvoltare, precum și prin aplicarea metodei de amortizare accelerată în cazul aparaturii și echipamentelor destinate activităților de cercetare-dezvoltare.

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni
Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 prevede: „Stimulentele fiscale pentru activitățile de cercetare-dezvoltare reprezintă reducerea profitului impozabil de care pot beneficia contribuabilii, prin deducerea suplimentară, în proporție de 50%, a cheltuielilor efectuate de aceștia în anul fiscal respectiv, pentru activitățile de cercetare-dezvoltare, precum și prin aplicarea metodei de amortizare accelerată în cazul aparaturii și echipamentelor destinate activităților de cercetare-dezvoltare”.

 
Art. 2 Ordinul nr. 2.086/4.504/2010 (modificat prin Ordinul nr. 256/3.331/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 prevedea acordarea stimulentelor fiscale pentru activitățile de cercetare-dezvoltare care conduceau la obținerea de rezultate ale cercetării, valorificabile de către contribuabili, în folos propriu, în scopul creșterii veniturilor.
 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 prevede următoarele: „(1) Stimulentele fiscale se acordă contribuabililor care desfășoară activități de cercetare-dezvoltare, definite prin prezentele norme, prin mijloace proprii sau în colaborare/asociere/acord, potrivit obiectului lor de activitate, în scopul valorificării.

(2) Stimulentele fiscale se acordă și contribuabililor care desfășoară activități de cercetare-dezvoltare printr-un acord de alocare a acestor activități în cadrul grupului, în situația în care și aceștia primesc din partea grupului drepturi depline de a folosi rezultatele cercetării în activitățile lor.

(3) Stimulentele fiscale se acordă pentru activitățile de cercetare-dezvoltare desfășurate atât pe teritoriul național, cât și în statele membre ale Uniunii Europene sau în statele care aparțin Spațiului Economic European.

(4) Valorificarea se poate realiza atât în folosul propriu, prin preluarea în activitatea proprie a rezultatelor cercetării, conform cerințelor activității industriale sau comerciale desfășurate de contribuabil, cât și prin vânzarea rezultatelor cercetării sau exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală rezultate.

(5) În situația în care o parte din activitățile de cercetare-dezvoltare sunt efectuate de un terț, la comandă, stimulentele fiscale se acordă inițiatorului comenzii”.

 
Art. 3 Ordinul nr. 2.086/4.504/2010 (modificat prin Ordinul nr. 256/3.331/2015)

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 prevedea: Cheltuielile eligibile luate în calcul la acordarea deducerii suplimentare la determinarea profitului impozabil sunt următoarele:

a) cheltuielile de amortizare a imobilizărilor corporale, create sau achiziționate de contribuabili în stare nouă, folosite la activități de cercetare-dezvoltare;

b) cheltuielile cu salariile personalului care desfășoară în mod direct activități de cercetare-dezvoltare;

c) cheltuielile cu întreținerea și reparațiile imobilizărilor corporale prevăzute la lit. a), executate de terți;

d) cheltuielile de amortizare a imobilizărilor necorporale, achiziționate de contribuabili, folosite la activități de cercetare-dezvoltare;

e) cheltuielile de exploatare, inclusiv: cheltuieli cu materialele consumabile, cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar, cheltuieli cu materiile prime, cheltuieli privind animalele de experiment, precum și alte produse similare folosite la activități de cercetare-dezvoltare;

f) cheltuielile de regie, care pot fi alocate direct rezultatelor cercetării sau proporțional, prin utilizarea unei chei de repartizare; cheia de repartizare este cea folosită de contribuabili pentru repartizarea cheltuielilor comune.

(i) În categoria cheltuielilor de regie direct alocate pot fi incluse costurile pentru: chiria locației unde se desfășoară activitățile de cercetare-dezvoltare, asigurarea utilităților, cum sunt: apă curentă, canalizare, salubritate, energie electrică și termică, gaze naturale corespunzătoare suprafeței utilizate pentru activitățile de cercetare-dezvoltare, precum și cheltuieli pentru consumabile și birotică, multiplicare și fotocopiere, servicii poștale și de curierat, telefon, facsimile, internet, aferente activităților de cercetare-dezvoltare necesare pentru obținerea rezultatelor cercetării.

(ii) În categoria cheltuielilor de regie alocate prin cheie de repartizare pot fi incluse costurile pentru: servicii administrative și de contabilitate, servicii poștale și telefonice, servicii pentru întreținerea echipamentelor IT, multiplicare și fotocopiere, consumabile și birotică, chiria locației unde se desfășoară activitățile proiectului, asigurarea utilităților, cum sunt: apă curentă, canalizare, salubritate, energie electrică și termică, gaze naturale, și alte cheltuieli necesare pentru implementarea proiectului.
 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 prevede: „(1) Cheltuielile eligibile luate în calcul la acordarea deducerii suplimentare la determinarea profitului impozabil sunt următoarele:

a) cheltuielile cu amortizarea sau cu închirierea imobilizărilor corporale și necorporale sau o parte din aceste cheltuieli aferentă perioadei de utilizare a imobilizărilor corporale și necorporale la activități de cercetare-dezvoltare;

b) cheltuielile cu personalul care participă la activități de cercetare-dezvoltare, inclusiv la activități conexe în sprijinul acestora (documentare, efectuarea de studii, experimente, măsurători, încercări, schimb de experiență);

c) cheltuielile cu întreținerea și reparațiile imobilizărilor corporale și necorporale prevăzute la lit. a);

d) cheltuielile de exploatare, inclusiv: cheltuieli cu serviciile executate de terți, cheltuieli cu materialele consumabile, cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar, cheltuieli cu materiile prime, piese, module, componente, cheltuieli privind animalele de experiment, precum și alte produse/bunuri similare folosite la activități de cercetare-dezvoltare;

e) cheltuielile de regie, care pot fi alocate direct rezultatelor cercetării sau proporțional, prin utilizarea unei chei de repartizare; cheia de repartizare este cea folosită de contribuabili pentru repartizarea cheltuielilor comune:

1. e1) în categoria cheltuielilor de regie alocate direct pot fi incluse costurile pentru: chiria locației unde se desfășoară activitățile de cercetare-dezvoltare, asigurarea utilităților, cum sunt: apă curentă, canalizare, salubritate, energie electrică și termică, gaze naturale corespunzătoare suprafeței utilizate pentru activitățile de cercetare-dezvoltare, precum și cheltuieli pentru consumabile și birotică, multiplicare și fotocopiere, servicii poștale și de curierat, telefon, facsimile, internet, transport, depozitare, aferente activităților de cercetare-dezvoltare necesare pentru obținerea rezultatelor cercetării;

2. e2) în categoria cheltuielilor de regie alocate prin cheie de repartizare pot fi incluse costurile pentru: servicii administrative și de contabilitate, servicii poștale și telefonice, servicii pentru întreținerea echipamentelor și sistemelor IT, multiplicare și fotocopiere, consumabile și birotică, chiria locației unde se desfășoară activitățile proiectului, asigurarea utilităților, cum sunt: apă curentă, canalizare, salubritate, energie electrică și termică, gaze naturale, și alte cheltuieli necesare pentru implementarea proiectului.

(2) În situația în care cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) nu sunt înregistrate în totalitate pentru activitățile de cercetare-dezvoltare, acestea vor fi alocate prin utilizarea unei chei de repartizare stabilite de contribuabil.

(3) În situația în care cheltuielile de dezvoltare se capitalizează potrivit reglementărilor contabile aplicabile, deducerea fiscală se poate aplica în perioada fiscală în care acestea sunt înregistrate sau în perioada în care sunt transferate drept cheltuieli în contul de profit și pierdere”.

 
Art. 5 Ordinul nr. 2.086/4.504/2010 (modificat prin Ordinul nr. 256/3.331/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 prevedea faptul că pentru a fi eligibile pentru acordarea stimulentelor fiscale pentru cercetare-dezvoltare, cheltuielile prevăzute la art. 3 trebuie să fie cheltuieli efectuate de contribuabili în scopul realizării de venituri. Deducerea suplimentară se calculează trimestrial/anual, după caz.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 prevede: „Activitățile de cercetare-dezvoltare eligibile pentru acordarea deducerii suplimentare la determinarea profitului impozabil trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

a) sunt cuprinse într-un proiect, care conține cel puțin următoarele elemente: obiectivul stabilit, perioada de desfășurare, domeniul de cercetare, sursele de finanțare, categoria rezultatului (de exemplu: studii, scheme, tehnologii, produse informatice, rețete și altele asemenea), caracterul inovativ (de exemplu: produs nou/modernizat, tehnologie nouă/modernizată, serviciu nou/modernizat);

b) sunt din categoria cercetării industriale sau a dezvoltării experimentale”.

 
Art. 5¹ Ordinul nr. 2.086/4.504/2010 (modificat prin Ordinul nr. 256/3.331/2015)

Noua reglementare

După art. 5, se introduce un nou articol, art. 5¹.

Potrivit noii reglementări, art. 5¹ prevede: „Pentru definitivarea valorii stimulentelor fiscale la calculul profitului impozabil într-un an fiscal, contribuabilii pot solicita efectuarea unei certificări/expertize privind îndeplinirea condițiilor de acordare a acestora, de către experți incluși în Registrul experților pe domenii de cercetare-dezvoltare, constituit de către Ministerul Educației și Cercetării Științifice, pe baza propunerilor Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare. Constituirea registrului și metodologia de certificare/expertizare se stabilesc prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice”.

 
Art. 9 pct. 1-3 Ordinul nr. 2.086/4.504/2010 (modificat prin Ordinul nr. 256/3.331/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 pct. la pct. 1-3 prevedea faptul că activitatea de cercetare-dezvoltare cuprinde: cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică;

a) cercetarea fundamentală : activitatea desfășurată, în principal, pentru a dobândi cunoștințe noi cu privire la fenomene și procese, precum și în vederea formulării și verificării de ipoteze, modele conceptuale și teorii;

b) cercetarea aplicativă : activitatea destinată, în principal, utilizării cunoștințelor științifice pentru perfecționarea sau realizarea de noi produse, tehnologii și servicii;

c) dezvoltarea tehnologică este formată din activitățile de inginerie a sistemelor și de inginerie tehnologică, prin care se realizează aplicarea și transferul rezultatelor cercetării către operatorii economici, precum și în plan social, având ca scop introducerea și materializarea de noi tehnologii, produse, sisteme și servicii, precum și perfecționarea celor existente, și care cuprinde:

c1) cercetarea precompetitivă, ca activitate orientată spre transformarea rezultatelor cercetării aplicative în planuri, scheme sau documentații pentru noi produse, procese ori servicii, incluzând fabricarea modelului experimental și a prototipului, care nu pot fi utilizate în scopuri comerciale;

c2) cercetarea competitivă, ca activitate orientată spre transformarea rezultatelor cercetării precompetitive în produse, procese și servicii care pot răspunde, în mod direct, cererii pieței, incluzând și activitățile de inginerie a sistemelor, de inginerie și proiectare tehnologică;

2. valorificare – procesul prin care rezultatele cercetării competitive ajung să fie utilizate, conform cerințelor activității industriale sau comerciale, în viața socială, economică și culturală;

3. rezultatele cercetării – rezultatele activităților de cercetare-dezvoltare, precum:

a) documentații, studii, lucrări, planuri, scheme și altele asemenea;

b) brevete de invenție, certificate de înregistrare a desenelor și modelelor industriale și altele asemenea;

c) tehnologii, procedee, produse informatice, rețete, formule, metode și altele asemenea;

d) obiecte fizice, inclusiv modele experimentale, prototipuri, instalații-pilot și produse;
 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 pct. 1-3 au următorul conținut: „1. activități de cercetare-dezvoltare – activități creative, sistematice, cu scopul de a crește nivelul de cunoaștere pentru a crea aplicații noi. Criteriul de bază pentru a distinge activitățile de cercetare-dezvoltare de alte activități este prezența unui element semnificativ de noutate în soluționarea unei probleme incerte științific sau tehnologic, soluția nefiind evidentă pentru cineva familiarizat cu cunoștințele și tehnicile uzuale din domeniu;

a) cercetare industrială – cercetare sau investigație critică planificată în scopul dobândirii de cunoștințe și competențe noi pentru elaborarea unor noi produse, procese ori servicii sau pentru realizarea unei îmbunătățiri semnificative a produselor, proceselor ori serviciilor existente. Aceasta cuprinde crearea de părți componente pentru sisteme complexe și poate include construcția de prototipuri în laborator sau într-un mediu cu interfețe simulate ale sistemelor existente, precum și de linii-pilot, atunci când acest lucru este necesar pentru cercetarea industrială și, în special, pentru validarea tehnologiilor generice;

b) dezvoltare experimentală – activitatea sistematică prin care, pornind de la cunoștințe dobândite din cercetare și/sau de la experiența practică, se urmărește producerea de noi materiale, produse sau dispozitive, instituirea de noi procese, sisteme și servicii sau îmbunătățirea substanțială a celor existente; definiția dezvoltării experimentale include conceptul de dezvoltare tehnologică, respectiv realizarea de noi produse, procese sau servicii, incluzând fabricarea modelului experimental și a primului prototip, care nu pot fi utilizate în scopuri comerciale, precum și activități de inginerie a sistemelor, de inginerie și proiectare tehnologică;

2. proiect – modalitatea de atingere a unui obiectiv al unui program, cu un scop propriu bine stabilit, care este prevăzut să se realizeze într-o perioadă determinată, utilizând resursele alocate, și căruia îi este atașat un set propriu de reguli, obiective și activități;

3. rezultatele cercetării – rezultatele activităților de cercetare-dezvoltare, precum:

a) documentații, studii, lucrări, planuri, scheme și altele asemenea;

b) tehnologii, procedee, produse informatice, rețete, formule, metode și altele asemenea;

c) obiecte fizice, inclusiv modele experimentale, prototipuri, precum și instalații-pilot;

d) colecții și baze de date conținând înregistrări analogice sau digitale, izvoare istorice, eșantioane, specimene, fotografii, observații, roci, fosile și altele asemenea, împreună cu informațiile necesare arhivării, regăsirii și precizării contextului în care au fost obținute.

Rezultatele cercetării pot fi protejate prin drepturi de proprietate intelectuală și industrială: brevete de invenție, certificate de înregistrare a desenelor și modelelor industriale, altele asemenea”.

Normele privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil – modificare (Ordinul MFP și al MECS nr. 256/3.331/2015) was last modified: martie 19th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter